Thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2013, lúc 16:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm để con thú cho tên Phản Kitô xuất hiện, thì nhân loại sẽ chứng kiến những dấu chỉ lớn lao. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta sẽ thấy sấm sét như chưa từng có trước đó, đặc biệt là nơi mà tên Phản Kitô được sinh ra.

Khi ấy, Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí của Ta trên những tín hữu trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, để bảo đảm rằng họ đã sẵn sàng. Họ, cùng với các môn đệ của Ta trong Sứ Vụ này, sẽ hình thành Giáo Hội Còn Sót Lại. Sức mạnh của họ là phi thường và không một sự gì có thể làm hại được những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Sức mạnh của họ sẽ đến từ việc đọc Kinh Mân Côi và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Tên Phản Kitô sẽ bắt đầu triều đại của hắn một cách nhẹ nhàng. Không ai nghi ngờ ý định của hắn vì dường như hòa bình đang ngự trị trên Trái Đất. Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, thời điểm này sẽ là rất quan trọng để các con quy tụ lại trong những Nhóm Cầu Nguyện. Ta long trọng hứa với các con rằng những Lời Cầu Nguyện này sẽ hóa giải phần lớn những việc làm khủng khiếp mà tên Phản Kitô gây ra cho nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Ta sẽ xóa bỏ hình phạt đối với tất cả những quốc gia nơi mà người ta thiết lập những Nhóm Cầu Nguyện. Chính nhờ sự tận hiến của các con dành cho Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, mà Ta sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn và tuôn đổ nhiều Ân Sủng xuống trên nhân loại, để bảo vệ con cái Thiên Chúa trước nỗi thống khổ mà con thú đang âm mưu gây ra.

Hãy tín thác vào Ta. Hãy sống bình an trong sự nhận biết rằng các con đang được dẫn dắt và che chở.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth