Thứ tư ngày 29 Tháng 5 năm 2013, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Ta là Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và sẽ có. Ta là Chủ Tể của sự sống và sự chết. Không ai có quyền can thiệp vào sự sống hoặc sự chết, chỉ một mình Ta, Chúa Cha toàn năng của các con mới có thể can thiệp vào cả sự sống và sự chết.

Khi nhân loại bắt đầu tin rằng họ tốt lành như Ta nếu không muốn nói là quyền năng hơn Ta, họ đang thách thức Ta. Khi nhân loại giành quyền kiểm soát những thụ tạo của Ta, nhân loại đang bị Satan cám dỗ để phạm tội ác. Khi tội kiêu ngạo làm cho tâm hồn nhân loại ra ô uế ở mức độ khủng khiếp, thì họ sẽ thách thức Ta bằng việc hủy diệt sự sống trên trái đất.

Tại sao nhân loại lại muốn thực hiện điều này? Họ muốn giành quyền kiểm soát những gì mà Ta đã ban cho họ cách nhưng không, khi họ tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ từ trong bụng mẹ. Khi người ta muốn kiểm soát dân số, người ta hủy diệt sự sống trước khi được sinh ra và giết chết những ai mà họ coi là không được phép tiếp tục sống.

Hỡi con gái của Ta, có một kế hoạch của một nhóm người nhằm phá hủy sự gia tăng dân số thế giới. Và điều đó được thực hiện qua tội ác khủng khiếp của việc phá thai. Việc phá thai lan tràn và gia tăng mạnh mẽ trên toàn thế giới không phải là ngẫu nhiên. Phá thai đang lan tràn trên mọi quốc gia. Những quốc gia không chịu phá thai sẽ bị gạt sang một bên bởi con thú mười sừng và sẽ bị ép buộc để áp dụng điều ghê tởm này.

Chính Bàn Tay Ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc những quốc gia đưa ra việc phá thai - Đức Mẹ Maria.com

Chính Bàn Tay Ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc những quốc gia đưa ra việc phá thai. Các con sẽ thấy sự trừng phạt xảy ra ngay khi những thứ luật pháp hết sức ghê tởm ấy được đem ra thực hành và các con sẽ thấy được sự trừng phạt mà Ta giáng xuống. Các con sẽ biết rằng chính Tay Ta giáng phạt những tội ác khủng khiếp ấy.

Những ai nghĩ rằng các con có quyền tước đoạt sự sống, thì hãy biết rằng các con không được phép làm như vậy. Khi tước đoạt một mạng sống là các con sẽ mất mạng. Sự sống đời đời sẽ không còn thuộc về các con nếu các con trợ giúp bất cứ hành động nào nhằm đưa những đạo luật độc ác này vào cuộc sống. Sự trừng phạt tương tự cũng sẽ giáng xuống những kẻ dám cả gan biện minh cho việc trợ tử.

Lòng Thương Xót của Ta thì bao la và Ta sẽ tha thứ cho những ai không phân biệt được đúng và sai. Nhưng khi các con cố tình tham gia như một phần của nhóm thờ Satan trong kế hoạch toàn cầu nhằm hủy diệt sự sống, thì các con đang trên đà diệt vong. Tương lai của các con đã được định đoạt bởi lời hứa của các con dành cho con thú và ngay sau đó là sự trung thành của các con với tên Phản Kitô.

Bằng việc tước đoạt sự sống của những người vô tội và thúc đẩy những lề luật ấy hình thành, các con đang công khai thách thức một trong những Điều Răn quan trọng nhất của Ta – rằng các ngươi không được giết người. Khi các con hoạch định tội ác diệt chủng khủng khiếp ấy trên quy mô toàn cầu, các con đang thực hiện công việc của Satan và vì việc này, Ta sẽ hủy diệt các con.

Trước tiên Ta đang cảnh báo các con và rồi nếu những lề luật ác độc này không được giảm thiểu, đó là các con đang dồn ép Ta vào thế không còn chọn lựa nào khác. Trái đất sẽ rung chuyển với sức mạnh có thể nuốt chửng các con. Ta sẽ trừng phạt từng quốc gia tùy vào số người vô tội mà chúng đã giết chết. 

Nếu Ta không can thiệp thì chẳng bao lâu nữa những quốc gia của các con sẽ bị con thú ăn tươi nuốt sống và sẽ chẳng còn ai sống sót. Ta muốn các con biết rằng tội ác đã làm Trái đất ra ô uế đến nỗi chỉ còn sót lại một tia sáng yếu ớt.

Ánh Sáng đó là Ánh Sáng của Thiên Chúa và Ánh Sáng ấy hiện diện trong Thánh Tử của Ta và trong Nhiệm Thể của Người. Tội ác của các con tiếp tục tra tấn Người và việc này sẽ gia tăng tới mức Giáo Hội của Người sẽ bị đóng đinh. Khi điều này xảy ra thì bóng tối sẽ sa xuống và thời cùng tận sẽ đến.

Cơn Thịnh Nộ của Ta đã đến mức giới hạn. Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp giảm nhẹ một số cuộc trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn và những kẻ tội lỗi ác độc, những cuộc trừng phạt này sẽ phải xảy ra để Ta có thể ngăn chặn những kế hoạch hủy diệt các con.

Nếu Ta không tìm cách ngăn chặn sự lan tràn của những điều ghê tởm này thì sẽ chẳng có ai thống hối ăn năn. Chẳng có ai cảm thấy hổ thẹn. Chẳng có ai ý thức một điều rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, tạo dựng sự sống và lấy đi sự sống ấy theo Thánh Ý của Ta. Không một kẻ nào có quyền làm như vậy.

Cơn Thịnh Nộ của Ta đã được tỏ lộ ra qua các thế hệ nhưng tới lúc này các con mới hứng chịu những sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống những kẻ phạm tội ác phá thai.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao