Thứ sáu ngày 31 tháng 5 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cách thức mà Ta tỏ mình ra cho con cái Thiên Chúa trên Trái Đất này là nhờ vào một nguồn mạch duy nhất và đó chính là Chúa Thánh Thần. Ta không thể tỏ mình ra cho nhân loại bằng bất cứ cách thức nào khác.

Nếu không có sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần, thì nhân loại không thể nghe được Tiếng Nói của Ta. Vì vậy, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên một linh hồn ưu tuyển thì con người nghe được Tiếng Nói của Ta. Nhưng hãy biết rằng Chúa Thánh Thần chỉ có thể cư ngụ trong linh hồn nào lắng nghe và đơn sơ truyền đạt những gì được ban cho họ.

Chúa Thánh Thần có thể linh hứng để người ta rao giảng Lời của Thiên Chúa, nhưng những linh hồn ấy phải tuân theo nguyên tắc này là, bất cứ ai viết lại, thông truyền, rao giảng và tuyên bố rằng người ấy diễn đạt Lời của Thiên Chúa, được ban cho người ấy bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần, thì người ấy không bao giờ được phép đưa ra những lối diễn giải của riêng mình về Lời Chí Thánh của Ta.

Bất cứ ai được Quyền Năng của Chúa Thánh Thần thúc đẩy để rao giảng Lời của Thiên Chúa sẽ không bao giờ khoe khoang về việc này. Họ sẽ không bao giờ lên án người khác nhân Danh Ta, nói xấu hoặc vu khống người khác. Khi các con thấy điều này xảy ra thì các con sẽ biết rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện nơi họ.

Biết bao nhiêu ngôn sứ giả gân cổ lên để kêu gào, khoe khoang về việc họ được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, nhưng đây là một sự dối trá. Hãy nhận biết một kẻ nói dối khi hắn nói rằng hắn có hiểu biết, được đào tạo tốt về thần học – và vì thế hắn hiểu biết về Ta nhiều hơn người khác – và rồi lại còn tuyên bố rằng hắn đã được ban cho quyền để kết án người khác, những người rao giảng Nhân Danh Ta. Sự kiêu ngạo này không bao giờ đến từ Thiên Chúa.

THIÊN CHÚA KHÔNG KHOE KHOANG. THIÊN CHÚA KHÔNG TỰ CAO. THIÊN CHÚA THÌ HIỀN LÀNH

Thiên Chúa không khoe khoang. Thiên Chúa không tự cao. Thiên Chúa thì hiền lành, đầy yêu thương nhưng kiên định trong việc dạy dỗ nhân loại. Người sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ngôn sứ chân thật, môn đệ chân thật hoặc bất cứ tôi tớ được thánh hiến nào gây tổn thương hay xúc phạm đến người khác nhân Danh Ta.

Hãy cẩn thận với các ngôn sứ giả, những kẻ không có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chúng sẽ lừa gạt các con. Chúng sẽ dẫn dắt các con đi ngược với con đường mà Ta đã chọn cho từng người trong các con.

Chúa Giêsu của các con