808. Ta Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng qua Việc Biến Đổi Bản Thể


Thông Điệp Sách Sự Thật

Chúa Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013, lúc 22:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải nhắc nhở tất cả con cái Thiên Chúa về Sự Thật trong Lời Ta hứa ban cho nhân loại Tặng Ân Cao Trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Ta phải nhắc nhở các con về Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng và sự thật là Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, là Đấng thật sự Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ta đã trao nộp Chính Mình Ta để cứu các con khỏi án phạt đời đời. Ta đã ban cho các con chính Thân Mình Ta để ở lại trong linh hồn các con.

Ta Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng thông qua việc Biến Đổi Bản Thể. Ta đã giải thích điều này rất rõ ràng cho các tông đồ của Ta trong Bữa Tiệc Ly. Vậy mà biết bao nhiêu người trong các con lại không đón nhận Tặng Ân cao trọng này. Đây là Tặng Ân của Ta dành cho các con. Mình và Máu Ta sẽ củng cố linh hồn các con. 

Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ nâng đỡ các con và ban cho tất cả những ai rước Mình Thánh của Ta một Ân Sủng đặc biệt, vốn sẽ mang các con đến gần Ta hơn.

Khi các con đến với Ta trong giờ Chầu Thánh Thể, Ta sẽ tuôn đổ những Tặng Ân cao trọng nhất trên các con. Các con sẽ sớm nhận ra rằng khó mà có thể xa rời Ta và Ta sẽ trở nên gần gũi với các con hơn. Tâm hồn các con sẽ được kết hiệp với Thánh Tâm Ta.

Các con không bao giờ được phép lãng quên Quyền Năng trong Bí Tích Thánh Thể, vì Quyền Năng ấy duy trì Ánh Sáng trong Sự Hiện Diện của Ta trên thế giới. 

Nếu không có Sự Hiện Diện Thật Sự của Ta trong Bí Tích Thánh Thể, các con sẽ bị lầm lạc và các con không thể ở trong tình trạng Ân Sủng.

Khi các con bị tước mất Mình Thánh của Ta, các con sẽ bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Các con sẽ bị xa lìa Ta và mặc dù vẫn còn yêu mến Ta, nhưng các con sẽ phải nỗ lực hết sức để kết hiệp với Ta.

Chúa Giêsu của các con

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật

0 Shares
Share via
Copy link