Thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2013, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau cùng thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta mặc dù như thế có nghĩa là một cuộc hành trình rất đơn độc dành cho họ.

Họ phải có bổn phận đối với những bề trên của họ, vì Ta đã ban cho Giáo Hội trần thế của Ta quyền trên tất cả con cái của Thiên Chúa. Họ, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, buộc phải tuân theo những lệnh truyền mà Giáo Hội của Ta ban xuống cho họ cho tới khi những Bí Tích của Ta bị thay đổi. Khi ấy, họ phải có bổn phận đối với Ta.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta không tin vào những lời tiên tri về việc Giáo Hội của Ta sẽ bị phá hủy từ bên trong, các con cần phải cầu nguyện để Ta gìn giữ các con mạnh mẽ và trung thành với những Giáo Huấn của Ta cho tới ngày bóng tối xua tan sự Hiện Diện của Ta trong những Nhà Tạm trên toàn thế giới. Vì khi điều ấy xảy ra thì các con chỉ có bổn phận đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô của các con mà thôi.

Đừng để lòng mình ra nặng nề vì một khi các con rao giảng Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và thực thi các Bí Tích theo cách thức mà các con đã được dạy dỗ thì đây sẽ là nguồn Ơn cứu rỗi của các con. Chỉ khi nào các con buộc phải khước từ Sự Thật về Giáo Hội của Ta trên trần thế này, thì khi ấy sẽ là lúc các con cần phải phân định.

Ngày ấy chưa xảy ra đâu, nhưng khi các con được lệnh của những bề trên cao nhất trong hàng ngũ của các con để loại bỏ Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ biết rằng các con đã được ban cho Sự Thật.

Khi các con bị buộc phải đón nhận những giáo lý cụ thể nào đó trước ngày ấy xảy ra, mà các con nhận biết trong tâm hồn rằng điều đó sẽ không bao giờ được Ta dung túng, thì các con sẽ nhận ra Sự Thật khủng khiếp về sự tàn phá mà Giáo Hội phải đối mặt.

Chỉ có những ai can đảm và dũng cảm, những người sẽ tranh đấu cho Sự Thật khi người ta ép buộc các con đón nhận những sự dối trá của tà giáo, mới là những người trung thành với Ta. Các con sẽ tiếp tục thực thi các Bí Tích Rửa Tội, Thánh Thể, Giải Tội, Thêm Sức, Hôn Phối và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Phần còn lại trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cam kết trung thành với tôn giáo toàn cầu mới. Khi ấy thì các con sẽ bị chia rẽ làm đôi – những người đi theo Sự Thật và những người sẽ đón nhận những lề luật vốn chỉ đưa đến một điều duy nhất – đó là việc tôn thờ những ngẫu tượng và dung túng cho tội lỗi.

Nhiều người trong các con sẽ không còn tôn vinh Ta nữa. Nếu các con không còn trung thành với Ta và gieo rắc những sự dối trá vào đoàn chiên của Ta, thì nhiều người sẽ ra hư mất đối với Ta.

Nhưng khi những linh hồn này nhận ra rằng họ đã bị lừa gạt thì Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót lớn lao.

Tuy nhiên, các con, là những người đã được dạy dỗ để hiểu biết Giáo Huấn của Ta, để tôn vinh Lời Chí Thánh của Ta và thực thi những Bí Tích Cực Trọng của Ta, sẽ lại phản bội Ta.

Chúa Giêsu của các con