Thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2013, lúc 23:45 

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những ai nhận biết Sự Thật và những ai đón nhận những lời tiên tri trong Sách Thánh của Cha Ta cũng phải nhìn nhận rằng Người đã ban cho nhân loại Lòng Thương Xót lón lao nhất. 

Vì thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến gần hơn, những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta và những ai lắng nghe Ta phải tận hiến thời gian của họ để bảo đảm rằng họ có thể loan truyền Lời Ta và cầu nguyện cho phần rỗi của tất cả anh chị em của họ. 

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ân Sủng của Ta đang được tuôn đổ trên các con và các con phải vững lòng trông cậy khi trợ giúp tha nhân chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Ngay cả khi họ thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến các con, thì các con vẫn phải điềm tĩnh. Sứ Vụ này sẽ bị phỉ báng nhiều nhất kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhưng hãy biết rằng Sứ Vụ này sẽ cứu được hàng tỷ linh hồn. 

Đây là thời điểm của Ta. Đây là thời gian dành cho Ta như đã được Chúa Cha yêu dấu của Ta chấp thuận. Đã đến thời điểm cho Triều Đại của Ta khi Trời Mới và Đất Mới giao hòa làm một. 

Thánh Ý Cha Ta được thể hiện trên Nước Trời, thì Thánh Ý Cha Ta cũng sẽ được thực thi trên mặt đất này. Tất cả sẽ nên một. Thù hận, đau khổ và quyền lực của sự dữ sẽ không còn nữa. Mọi nỗ lực mà giờ đây các con thực hiện để cứu rỗi chính linh hồn các con và những lời cầu nguyện của các con để cứu tha nhân đều có giá trị, cho dù có khó khăn cách mấy.

Hãy để họ gào thét phản đối các con, hành hạ các con, ngược đãi các con, gọi các con là những kẻ nói dối và đối xử tàn nhẫn với các con. Các con càng chịu đau khổ thì các con càng mang về cho Ta nhiều linh hồn.

Ta đã tạo ra con đường này và con đường này được canh giữ bởi tất cả các thiên thần trên Thiên Đàng. Mọi tà khí của sự dữ sẽ gây ra rối loạn, tạo ra những chướng ngại và ra sức ngăn cản các con tiến về phía Ta nhưng sẽ là vô ích.

Chúng không thể ngăn cản Ta đến với các con hoặc ngăn cản Ta lôi kéo các con đến gần Ta hơn. Sẽ có hàng tỷ người trong các con. Những ai giờ đây không chịu chuẩn bị, thì cuối cùng cũng sẽ chuẩn bị. Các con không được cho phép họ làm cho các con bị trì hoãn, vì thời giờ ngắn ngủi. 

Từng người trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ được ban cho những Ân Sủng đặc biệt và Ta sẽ tạo ra những phép lạ trên toàn thế giới để chứng tỏ cho những kẻ hoài nghi rằng chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sai ngôn sứ đến để chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Chúa Giêsu của các con