Thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2013, lúc 03:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn của Ta để hình thành bộ phận nòng cốt trong Đạo Binh của Ta trên Trái Đất giờ đây đang được thực hiện. Từ những hạt mầm nhỏ, họ sẽ được phân tán, lớn mạnh và lan rộng ra khắp nơi.

Hỡi con gái của Ta, nền tảng là phần quan trọng. Cũng giống như một em bé được hình thành trong lòng mẹ, cần phải có thời gian và sự chăm sóc cẩn thận để bảo đảm rằng đứa trẻ được khỏe mạnh khi đứa trẻ nhận được dưỡng chất trong lòng mẹ. Đứa trẻ sẽ từ từ phát triển, nhưng hoàn hảo, đến khi cuối cùng đứa trẻ được sinh ra từ lòng mẹ và sẵn sàng để sống một cuộc đời mà Cha Ta đã sắp đặt cho nó.

Sự ra đời của Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta cũng sẽ giống như vậy. Cần phải có sự chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi Đạo Binh Còn Sót Lại xuất hiện trên thế giới, nhưng nền tảng của Đạo Binh Còn Sót Lại là rất vững chắc và những người, vốn là những trụ cột, sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để hình thành một Đạo Binh hùng mạnh. Khi ấy Đạo Binh này sẽ lan rộng và phát triển ở khắp mọi nơi, trong cùng một thời điểm, với thế lực hết sức hùng mạnh đến nỗi khó có ai có thể phớt lờ Đạo Binh này. Những ai ở trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ không vì cái tôi, thói kiêu ngạo hoặc cậy dựa vào những đánh giá khoa học về Lời Ta, những đánh giá mà người ta sẽ đòi buộc họ phải có để chứng minh Sự Thật về Thiên Chúa.

Khoa học là một Tặng Ân của Thiên Chúa, nhưng khoa học không thể nào giải thích được Mầu Nhiệm về Thiên Chúa. Vì thế những ai cần đến sự an ủi nơi những diễn giải hợp lý, liên quan đến việc làm thế nào mà Ta có thể thông truyền cho con cái Thiên Chúa trên Trái Đất trong thời điểm này, thì họ sẽ phải thất vọng. Không có câu trả lời nào có thể làm cho họ thỏa mãn được. Một trong những Tặng Ân lớn lao nhất được ban cho nhân loại là tình yêu. Tình yêu không thể giải thích hoặc chứng minh bằng khoa học, vì tình yêu đến từ Thần Khí của Thiên Chúa. Tình Yêu hiện diện trong tất cả các con. Các con cảm nhận được tình yêu. Tình yêu là mối dây để liên kết nhân loại, mà sức mạnh của sự dữ không thể làm suy yếu được.

Ta là Tình Yêu. Ta là Thiên Chúa. Cả hai điều này là một. Nếu không có tình yêu, thì các con không thể có được sự sống. Tình yêu sẽ hiệp nhất các con, giữ cho các con vững mạnh và đoàn kết với nhau. Tình Yêu sẽ giúp các con mang về cho Ta nhiều linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth