Thứ bảy ngày 15 tháng 6 năm 2013, lúc 23:44

Ta là Chúa Giêsu yêu dấu của con, Đấng hiện diện trong linh hồn con. Ngay cả khi con phớt lờ Ta thì Ta vẫn hiện diện. Ta hiện diện trong linh hồn con, vì con đã trao phó linh hồn cho Ta, vì lẽ ấy, con sẽ luôn phải chịu đau khổ vì Ta và với Ta.

Hỡi con gái của Ta, hôm nay Ta mời gọi tất cả những ai nói rằng họ không tin vào Thiên Chúa. Nếu các con không tin vào Thiên Chúa, thì giờ đây Ta phải giải thích theo cách để các con có thể hiểu được rằng Thiên Chúa thật sự Hiện Hữu. Thiên Chúa Hiện Diện trong từng con người được sinh ra trong thế giới này, bất kể lòng tin của cha mẹ họ là gì. Thiên Chúa mang đến cho từng con người đang sống một cảm giác kính sợ và kinh ngạc, cảm giác này sẽ không ngừng tạo ra tình cảm yêu thương mãnh liệt mà một linh hồn dành cho một linh hồn khác trong những Thụ Tạo của Thiên Chúa.

Mỗi một người trong các con là một Thụ Tạo của Thiên Chúa. Đây là một thực tế. Một số người trong các con được sinh ra với một vẻ đẹp tuyệt vời. Một số khác được sinh ra với những khiếm khuyết. Những người khác lại được sinh ra với những khiếm khuyết nặng nề. Tuy nhiên, tất cả đều được sinh ra bởi quyền phép của Thiên Chúa.

Nhiều người trong các con sẽ biện minh cho việc các con ngăn chặn sự sống của con cái Thiên Chúa, vốn là những người không hoàn hảo. Môt số người trong các con sẽ giết hại con cái Thiên Chúa khi chúng còn trong bụng mẹ và biện minh cho việc làm đó bằng những lý do rất ích kỷ. Vì việc làm này, các con sẽ bị luận phạt, nếu các con không xin Ta ban ơn tha thứ cho các con. Các con sẽ được ban ơn tha thứ, chỉ khi các con thật lòng thống hối về những việc các con đã làm để gây đau thương cho Cha Ta.

Một số người trong các con được sinh ra với nhiều khiếm khuyết vốn gây ra đau thương trong cuộc sống của các con. Mặc dù cuộc sống của các con có thể khó khăn, nhưng các con được ban cho sự hy sinh này để cứu rỗi nhiều người khác, những người mà lẽ ra không còn có thể tồn tại nếu không có sự hy sinh của các con. Các con thấy đấy, những linh hồn vốn làm ô nhơ Danh Thánh Cha Ta và không bao giờ xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của họ, sẽ phải chịu thiêu đốt trong lửa Hỏa Ngục đời đời. Hy sinh đau khổ của các con sẽ giúp cứu được họ, vì họ không thể nào cứu được chính mình. Các con đã đón nhận hy sự sinh đau khổ này trước khi các con được sinh ra. Các con có thể đón nhận nỗi đau khổ này bây giờ hoặc sau này, nhưng các con được an toàn trong Vương Quốc của Ta vì Vinh Quang sẽ thuộc về các con đến muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth