Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2013, lúc 18:37

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta thật tan nát vì nỗi thống khổ của những tôi tớ yêu dấu đáng thương của Ta, những người giờ đây bắt đầu nhìn thấy sự hỗn loạn mà người ta đang phơi bày ngay bên trong Giáo Hội của Ta. Đối với họ, Ta phải nói rằng, hãy ở lại và làm những gì các con phải làm để phụng sự Ta, dưới mái nhà Giáo Hội của Ta. Hãy kiên vững với những Giáo huấn của Ta. Đừng đón nhận những diễn giải mới và cái được gọi là những giải thích thuộc về thần học, chẳng hạn như Ta là ai ; những gì Ta đã thực hiện cho nhân loại hoặc bằng cách nào Ta sẽ trở lại để quy tụ con cái Thiên Chúa vốn là những người đang đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Hãy chỉ tín thác vào Lời Chí Thánh của Ta được ban cho các con qua các tông đồ của Ta và qua Kinh Thánh. Bất cứ điều gì khác biệt với những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta hoặc khác biệt với những gì mà các con đã được dạy dỗ về sự cần thiết cho ơn cứu rỗi – thì các con không được phép đón nhận.

Ta là Sự Thật. Các con đã được ban cho Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được linh hồn các con khỏi án phạt đời đời. Sự Thật sẽ giải thoát các con. Những sự dối trá sẽ hủy diệt các con. Ta long trọng hứa ban cho từng người trong các con, những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta, những Ân Sủng phi thường, để đối mặt với cuộc bách hại khi đức tin của các con bị thử thách đến tận cùng nếu như các con đọc kinh nguyện này.

Chiến dịch cầu nguyện (110) Cầu cho các Linh mục trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con mạnh mẽ và can đảm để con có thể bảo vệ Sự Thật nhân Danh Cực Thánh của Chúa.

Con nài xin Chúa ban cho con Ân Sủng để luôn làm chứng cho Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin giúp con chống trả lại những sức mạnh quảng bá những điều dối trá mà tự thâm tâm con biết rằng những điều ấy xúc phạm đến Chúa.

Xin giúp con trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta có lời cảnh báo các con.

Các con phải bảo vệ Bí Tích Hòa Giải và phải nhận biết rằng chỉ có những ai thống hối vì tội lỗi mình và đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, như là điều cốt yếu cho sự cứu rỗi của họ, mới có thể vui hưởng với Ta trên Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth