Thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2013, lúc 14:18

Mẹ là Mẹ yêu dấu của các con, Nữ Vương tất cả các thiên thần, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hỡi các con, các con có biết rằng trong thời gian này Thánh Tử của Mẹ đang dẫn dắt tất cả các con, những ai đến trước Nhan Người với một tâm hồn rộng mở?

Để làm chứng cho Thiên Chúa, qua Con Một của Người, các con phải luôn trung thành với những Giáo Huấn của Người. Những Giáo Huấn này được khắc trên đá và vì vậy sẽ không bao giờ thay đổi. Sự Thật sẽ không bao giờ thay đổi. Tất cả con cái Thiên Chúa đã được ban cho Sự Thật, nhưng không phải tất cả đều nhìn nhận Người là Ai hoặc Người đến từ đâu. Những ai đã đón nhận Sự Thật được ban cho nhân loại qua Cuộc Khổ Nạn của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì không bao giờ được phép lãng quên những gì Người đã nói với các con.

Người đã giải thích mọi điều cho các con. Không có gì thay đổi. Các con phải luôn tỉnh thức, vì các con đang bị dẫn dắt sai lạc và nhiều người trong các con sẽ sớm rơi vào tình trạng lầm lạc.

Tội lỗi vẫn luôn là tội lỗi. Tội lỗi làm buồn lòng Thiên Chúa, nhưng sẽ được tha thứ khi các con tỏ lòng thống hối và cầu xin ơn tha thứ. Những Ân Sủng của Sự Sống Đời Đời là dành cho tất cả con cái Thiên Chúa, những người cầu xin những Ân Sủng này. Tất cả con cái Thiên Chúa, nhờ Lòng Thương Xót của Con Mẹ, sẽ được ban cho thời gian và sau đó là Ân Huệ lớn lao để nhắc nhở họ về Sự Thật. Bằng cách này, hầu hết dân số thế giới sẽ được cứu rỗi và họ sẽ được ban cho Sự Sống trong Địa Đàng Mới.

Là tội nhân, các con phải tiếp tục cầu xin ơn tha thứ qua Thánh Tử của Mẹ, để luôn được ở trong Tình Trạng Ân Sủng. Các con không thể được tha thứ, cho tới khi các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ ban ơn tha tội trong Bí Tích Giải Tội.

Các con phải luôn trung thành với những gì Thánh Tử của Mẹ đã dạy bảo các con. Người giống các con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là Đấng Hoàn Hảo. Qua Con Một của Người, Thiên Chúa không bao giờ bị cám dỗ để phạm tội.

Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an, và một khi các con kiên vững và trung thành với Sự Thật vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, thì các con sẽ được sống rạng ngời vinh hiển trong cả thân xác và linh hồn và trong sự kết hiệp hoàn hảo với Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth