Thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013, lúc 16:50

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, là Mẹ của các con, Mẹ kêu gọi các con hãy mang con cái các con đến với Mẹ, để như một người Mẹ đích thực của tất cả con cái Thiên Chúa, Mẹ có thể hiến dâng chúng cho Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Khi các con dâng hiến con cái các con cho Thánh Tử của Mẹ, thông qua Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì Mẹ sẽ dâng chúng lên trước mặt Thánh Tử của Mẹ, để Người có thể ban những Ân Sủng lớn lao cho linh hồn chúng.

Các con không bao giờ được phép lãng quên Tình Yêu mà Thánh Tử của Mẹ dành cho con cái Thiên Chúa. Bất kể chúng ở lứa tuổi nào, khi các con dâng chúng cho Thánh Tử của Mẹ, để thánh hóa linh hồn chúng, thông qua Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của Người, thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho con cái các con. Khi các con đọc lên mỗi ngày, lời cầu nguyện này sẽ mang con cái các con đến gần Thánh Tâm Đầy Thương Xót của Chúa Giêsu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (111): Để dâng hiến con cái các con cho Chúa Giêsu

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng con cái con lên trước Thánh Tử Mẹ, để Người ban cho chúng bình an trong linh hồn và tình yêu trong tâm hồn (xin nêu tên những đứa con).

Xin Mẹ cầu bầu để Người đón nhận con cái con vào Vòng Tay Thương Xót của Người và gìn giữ chúng khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, đặc biệt là trong thời gian này, khi mà chúng bị cám dỗ để rời xa Người. Amen.

Thay mặt cho các con, lời khẩn cầu của Mẹ dành cho những đứa con yêu dấu của các con sẽ được Thánh Tử của Mẹ nhận lời, như là một đặc Ân dành cho Mẹ, Mẹ của Người, khi Mẹ xuất hiện để hoàn thành lời hứa của Mẹ đối với Con của Mẹ, vì Sứ Vụ của Mẹ để giúp cứu rỗi linh hồn của các con cái Thiên Chúa bị lầm lạc đã bắt đầu, trong thời gian này. Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi đã bắt đầu một cách nghiêm túc và những Ân Sủng đặc biệt, qua lời chuyển cầu của Mẹ để ban Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho các tội nhân, sẽ được ban xuống một cách dồi dào trên những ai kêu cầu Mẹ.

Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an. Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi yêu dấu của các con sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con, khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth