Thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013, lúc 18:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đã đến Thời Điểm để Ta can thiệp một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới trong thời buổi tội ác khủng khiếp chống lại Ta.

Lòng Nhẫn Nại của Ta đã bị thách thức và Cơn Thịnh Nộ của Ta đã nổi lên khi Ta chứng kiến những sự xúc phạm ghê tởm nhất mà con người đang gây ra để chống lại Ta.

Là Đấng Tạo Hóa của muôn loài, Ta là Thiên Chúa của sự sống. Ta Tạo Dựng sự sống như Ta mong muốn và kết thúc sự sống theo Thánh Ý của Ta. Chính khi nhân loại tìm cách can thiệp vào Thánh Ý của Ta, thì Ta sẽ giáng phạt vì Ta không dung tha cho sự độc ác khủng khiếp ấy.

Đối với những ai giết hại bất cứ một con cái nào của Ta, thì sự sống của các ngươi sẽ không còn nữa. Ta sẽ lấy đi mạng sống của các ngươi, không chỉ trong thân xác mà cả trong linh hồn. Các ngươi sẽ không được ban cho sự sống đời đời.

Mạng sống mà các ngươi tước đoạt sẽ là án phạt dành cho các ngươi. Mắt đền mắt sẽ là hình phạt dành cho các ngươi.

Hãy nghe đây hỡi những những kẻ vẫn còn tiếp tục hủy diệt sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Ta biết việc các ngươi đang làm. Ta biết kế hoạch phá thai trên khắp thế giới được điều khiển bởi một tổ chức trong các ngươi. Ta biết rằng những quốc gia vội vã thông qua luật lệ hết sức ghê tởm để biện minh cho việc phá thai, chỉ là những con rối. Những quốc gia này bị giật dây và nhất tề tuân theo lệnh của Tổ Chức Một Thế Giới, tổ chức vốn chỉ tuân theo một tên chủ tể. Lòng trung thành của chúng là dành cho con thú, kế hoạch khủng khiếp nhất của con thú là tiêu diệt hàng trăm triệu mạng sống qua tội ác phá thai, và kế hoạch đó đang thành công. Những trẻ em vô tội chưa được sinh ra là một mục tiêu dễ dàng trong mắt chúng. Chúng dùng việc phá thai để xâm phạm đến những Lề Luật của Ta, và xâm phạm đến Tặng Ân cao trọng nhất mà Ta ban cho nhân loại – Ơn sự sống.

Sự ngạo mạn của nhân loại đã trói buộc họ với con thú và những ai trong các ngươi bị hắn dụ dỗ, làm Ta ghê tởm.

Tình Yêu của Ta tuy thật Mãnh Liệt, nhưng ý định xấu xa độc ác của các ngươi hòng hủy diệt những gì thuộc về Ta, sẽ bị chặn đứng đột ngột đến nỗi các ngươi sẽ phải kêu gào vì mạng sống của các ngươi.

Nếu giờ đây các ngươi không kêu cầu đến Ta qua Bí Tích Hòa Giải thì các ngươi sẽ chỉ được ban cho một chút Lòng Xót Thương.

Đối với bất cứ ai dung túng, cổ võ hoặc tham gia vào việc tước đoạt mạng sống của những trẻ chưa được sinh ra, sẽ phải chịu cùng một hình phạt như nhau.

Khi hủy diệt mạng sống của những con người vô tội thì chính mạng sống của các ngươi sẽ không còn nữa. Ta đã phải chứng kiến cách mà các ngươi xúc phạm đến Ta trong nỗi đau tột cùng trong một khoảng thời gian quá dài. Thời giờ của các ngươi đã hết và giờ đây các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, vì sự xúc phạm nghiêm trọng chống lại Thiên Tính của Ta.

Hãy nhớ rằng các ngươi chỉ còn một ít thời gian để từ bỏ việc phá thai. Cơn Thịnh Nộ của Ta sẽ sớm giáng xuống khắp nơi trên Địa Cầu. Chính vì tội phá thai mà nhân loại sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất. Không một quốc gia nào thoát khỏi những cuộc trừng phạt này. Chỉ có những ai không chấp thuận việc phá thai mới được tha cho khỏi nỗi đau thương khủng khiếp mà Ta sẽ giáng xuống trên nhân loại.

Là Thiên Chúa của sự sống, không một kẻ nào được phép chống lại Ta. Không một ai. Kẻ nào dám chống lại Ta, xúc phạm đến Ta qua việc tước đoạt mạng sống của người khác, sẽ phải mất đi sự sống.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth