Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013, lúc 13:57

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy để Ta dẫn đưa con đến gần Thánh Tâm Ta vì khi con để Ta dẫn đưa con đến gần Thánh Tâm Ta, thì Ta sẽ làm cho linh hồn con thấm nhuần những Ân Sủng đặc biệt. Khi ấy, Sứ Vụ của Ta sẽ sinh nhiều hoa trái, những hoa trái ấy sẽ chín muồi và triển nở mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Hoa trái đến từ Ta tạo ra sự hoán cải và làm mềm lòng những kẻ chai đá nhất khi họ nếm thử hoa trái của Ta. Khi họ đón nhận hoa trái ấy, họ sẽ hiệp nhất với Ta theo cách thức mang lại cho họ sự bình an lớn lao. Sự bình an mà Ta hứa ban cho tất cả các con, những người giờ đây đang lắng nghe Ta khi Ta nói với các con, sẽ là binh giáp giúp các con chống lại sự hận thù.

Những ai trong các con, gồm cả những linh hồn chưa bao giờ nghe nói đến những Thông Điệp này và những ai thực lòng yêu mến Ta, sẽ được đong đầy sự bình an và kết quả là các con sẽ an toàn trước những kẻ gào thét phản đối các con vì các con thuộc về Ta. Ta hứa rằng, khi các con nên một cùng Ta thì đối với mỗi một sự sỉ nhục và mỗi một nỗi đau mà các con phải chịu vì các con rao giảng Lời Chí Thánh của Ta, Ta sẽ nâng các con dậy, canh giữ và bảo vệ các con. Các con sẽ vui hưởng sự sống vinh quang trong Địa Đàng Mới của Ta, nơi mà mọi người hiệp nhất ca ngợi tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa.

Các con không có gì phải sợ Ta, tuy nhiên Ta mời gọi các con dành thời gian cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc và trong một số trường hợp, họ là những linh hồn đang hư mất. Những ai xa lìa Ta phải quay về với Ta và nhờ việc các con đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Ta có thể cứu được họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy dấn thân và hãy nhận biết rằng các con ở trong Thánh Tâm Ta và Ta ở trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth