Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, lúc 20:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Bàn Tay của Cha Ta giờ đây đã can thiệp vào thế giới, để trừng phạt tội lỗi của nhân loại.

Tội lỗi gia tăng mạnh mẽ trên thế giới vì nhân loại không còn có thể phân biệt được giữa đúng và sai. Các con không thể thoát khỏi Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta, khi nhiều quốc gia của các con ủng hộ những tội ác tàn bạo, thông qua luật lệ của các quốc gia.

Toàn thế giới sẽ sớm chứng kiến những cuộc trừng phạt này. Mặc dù những cuộc trừng này sẽ gây ra sợ hãi, nhưng chúng chẳng là gì khi sánh với Cuộc Đại Trừng Phạt trong tương lai. Nhân loại thì cố chấp. Nhân loại đã khước từ sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Nhân loại đã quyết định khước từ Thiên Chúa và từng người trong các con đã phải chịu đau khổ vì những kẻ vô thần ở giữa các con.

Ta mời gọi các con từ Thiên Đàng, trước hết là để cứu rỗi tất cả các linh hồn, kế đến là để Ta có thể giúp các con giảm nhẹ những cuộc trừng phạt vốn sẽ xảy ra với nhân loại. Lòng Thương Xót của Ta thật hết sức vô biên. Lòng Kiên Nhẫn của Ta thật hết sức phi thường, nhưng những ai khước từ những Giáo Huấn của Ta và tự tách mình ra khỏi Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng nên họ, thì họ sẽ sớm biết được hậu quả.

Ta mời gọi tất cả các tôn giáo và nài xin các con cầu xin ơn tha thứ, cho dù các con có đón nhận những Thông Điệp này hay không. Những lời cầu nguyện là rất cần thiết để giảm nhẹ những tai họa, vốn đã bắt đầu xảy ra. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự sống và phần rỗi của linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con