Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013, lúc 11:23

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Danh Ta hiếm khi được nhắc đến trên môi miệng của những kẻ tuyên bố là đại diện cho Ta nhưng chúng lại thốt ra những lời phỉ báng chống lại Thiên Chúa. 

Cái chết của Ta trên thập giá không những bị gạt bỏ, không được nhắc đến mà hình ảnh của lũ quỷ lại được sử dụng như là một sự thay thế cho Thân Mình Ta trên Thập Giá. Nếu đó không phải là Ta, Đấng mà họ đã giết chết trên Thập Giá, thì người đó là ai vậy? Họ là ai khi họ rao giảng Lời Ta nhưng lại thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi của họ?

Hãy coi chừng những phép lạ mà những kẻ trong những bộ phẩm phục màu trắng tuyên bố thực hiện, cứ như thể chúng thuộc về Thân Mình Ta và được Ta ban cho Thần Khí của Ta. Khi các con chứng kiến những sự kiện lạ thường như thể là phép lạ xảy ra thì hãy biết rằng những sự kiện ấy hoàn toàn không có thật.

Người ta sẽ nói với các con rằng những phép lạ đã xảy ra là nhờ bàn tay của ngôn sứ giả. Khi ấy người ta mong đợi các con tỏ hết lòng tôn kính ông ta, trước tiên là vì ông ta là vị thánh sống. Ông ta sẽ được tôn thờ, được yêu mến và sùng mộ và mọi người sẽ cho rằng ông ta được Thiên Chúa sủng ái. Cuối cùng, người ta sẽ tin rằng những phép lạ này đang xảy ra để báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Và rồi, con thú sẽ xuất hiện. Hắn sẽ tôn vinh người được tôn kính như thánh sống ấy. Và thế giới sẽ bị cuốn vào một sự nhầm lẫn khủng khiếp. Họ sẽ bị mắc bẫy. Một mặt, ngôn sứ giả sẽ kiểm soát tất cả các tôn giáo trên thế giới, mặt khác hắn sẽ tìm cách có được tình cảm của những người nhận biết Sự Thật.

Những ai thật lòng nhận biết Sự Thật sẽ không khước từ Ta, vì Vương Quốc của Thiên Chúa thuộc về họ. Tên Phản Kitô sẽ tỏ ra hết sức tôn kính ngôn sứ giả. Nhưng, vai trò của hắn là một chính trị gia, và việc chúng phục tùng lẫn nhau sẽ kết hợp được nhiều người, là những kẻ hoan nghênh sự liên minh này.

Những biến cố này sẽ sớm được ứng nghiệm. Những ai ra sức lôi kéo các con vào một niềm tin lầm lạc, không thuộc về Thiên Chúa, sẽ tỏ ra rất thuyết phục đối với các con. Chúng sẽ không bao giờ tiết lộ ý định thật sự của chúng, chừng nào chúng chưa tin rằng chúng thắng được trận chiến này. Nhưng sau đó, chúng sẽ tiêu diệt nhiều người, những người không chịu nhận dấu của con thú.

Chúng sẽ tuyên bố rằng dấu của con thú là dấu chỉ thật sự của thế giới hòa bình, yêu thương và hiệp nhất, nhưng ẩn chứa bên trong dã tâm xấu xa của chúng sẽ là con số 666, dấu của con thú.

Cũng như những mẫu Ảnh Cứu Rỗi đem đến sự bảo vệ từ Thiên Đàng nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa, thì dấu của con thú sẽ mang lại cái chết – cái chết về mặt linh hồn và cái chết trong thân xác bởi bệnh tật khủng khiếp. Những ai từ chối dấu của con thú sẽ phải lẩn trốn và phải chuẩn bị. Ta biết điều này thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Cùng với sự trợ giúp của các con là những lời cầu nguyện, Ta sẽ can thiệp để chấm dứt sự bách hại.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con là những người được biết Sự Thật, các con đang được chuẩn bị để trợ giúp những người sẽ chống lại việc nhận biết Sự Thật này. Ngay trước khi điều này xảy ra, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ trở thành một đạo binh hùng mạnh. Sức mạnh của họ sẽ nằm trong khả năng cứu vớt những người phải chịu đau khổ vì hành động báo thù vô cùng độc ác chống lại con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con