Thứ hai ngày 29 Tháng 7 năm 2013, lúc 19:05

Hỡi các con, hãy luôn nhớ rằng, nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa và nhờ Ân Sủng của Con Mẹ, Mẹ sẽ đập tan con thú và khi tất cả dường như là vô vọng, thì triều đại của tên ác quỷ sẽ kết thúc một cách đột ngột.

Ơn Bảo Vệ của Mẹ che chở tất cả những ai kêu cầu sự trợ giúp của Mẹ trong suốt những thời kỳ khốn khó này. Hãy nhớ rằng ngay khi Mẹ lạc mất Thánh Tử của Mẹ lúc Người mười hai tuổi, Mẹ đã tìm thấy Người trong Đền Thờ. Hỡi các con, giờ đây hãy cầu nguyện và đến nhà thờ để dâng những hy sinh cần thiết và xin ơn kiên trì trong suốt cuộc chiến đấu thiêng liêng tàn khốc này để giành lấy các linh hồn.

Thánh Tử của Mẹ đã chịu đau khổ quá nhiều qua cái chết của Người trên Thập Giá, nhưng đây cũng chỉ là một trong những gánh nặng của Người. Nỗi thống khổ lớn lao nhất Người phải chịu ngày hôm nay là những linh hồn đã lìa xa khỏi Người. Và giờ đây, khi tà khí sự dữ nỗ lực hết sức để cướp đi tất cả những ai yêu mến Người thì Nỗi Đau của Người thiêu đốt như thể lưỡi gươm xẻ đôi Thân Mình Người.

Những linh hồn hy sinh giờ đây phải chịu đau đớn nhất khi cuộc bách hại con cái Thiên Chúa gia tăng. Nhờ Thập Giá của Con Mẹ mà các con đã được cứu chuộc.

Nhờ Thánh Giá của Người, các con sẽ chống lại sự dữ, và khi được làm phép, Thánh Giá của Người sẽ bảo vệ các con. Nhưng nếu Thánh Giá này thay đổi hay xuất hiện khác đi, đó là sự chế nhạo cái chết của Con Mẹ để cứu chuộc những kẻ tội lỗi. Các con phải gìn giữ những Thánh Giá truyền thống vì chẳng bao lâu nữa những Thánh Giá ấy sẽ biến mất.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi