Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013, lúc 15:10

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giờ đây Mẹ ra trước Thánh Tử của Mẹ, và sấp mình dưới Chân Người trong đau khổ tột cùng. Cũng như Mẹ đã phải chứng kiến Cơn Hấp Hối của Người khi Mẹ ở dưới chân Thập Giá, trong Cuộc Khổ Nạn khủng khiếp của Người, thì giờ đây Mẹ lại phải chịu Nỗi Đau của Người một lần nữa.

Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Mẹ đang diễn ra một lần nữa khi Thân Mình Người, Nhiệm Thể của Người, là Giáo Hội của Người trên Trái Đất, phải chịu đánh đòn bởi chính Giáo Hội của Người.

Những kẻ thù bên trong Giáo Hội của Người, sẽ đánh đòn Thân Thể Người, xé nát Thân Thể Người, nhạo báng Người một cách tàn nhẫn và làm ô uế Thân Thể Người, trước khi chúng ném Thân Thể Người sang một bên. 

Giáo Hội của Con Mẹ giờ đây đang bị đánh đòn, trong suốt cái gọi là giai đoạn đầu Cuộc Khổ Nạn của Người trên Trái Đất trong thời gian này. 

Chúng sẽ lấy Thánh Thể của Người – trong Bí Tích Thánh Thể – và xúc phạm đến Người cũng như hạ nhục Người.

Người ta sẽ chứng kiến nhiều dấu chỉ của việc này, khi chúng thực hiện mọi cử chỉ bất kính và tàn nhẫn để nguyền rủa Người.

Khi chúng đã phỉ báng Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng của Người, chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ Bí Tích này và các con sẽ sớm gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Đó chỉ là một trong nhiều kế hoạch được tiến hành để loại bỏ hoàn toàn Sự Hiện Diện của Con Mẹ trong Thánh Lễ.

Nhiều người sẽ nhận thấy những cử chỉ hết sức độc ác này và sẽ biết rằng chúng đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ. Nhiều người sẽ phản đối, nhưng người ta sẽ không lắng nghe tiếng nói của họ. Đối với những linh mục đáng thương, những người sẽ chịu đau khổ vì sự mạo phạm này, các con phải kêu cầu đến Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ trợ giúp các con đứng vững trước nỗi đau khủng khiếp này. 

Các con không bao giờ được phép thay đổi cách bất xứng Bí Tích Thánh Thể, vì Bí Tích Thánh Thể là Lương Thực Cứu Rỗi duy nhất của các con. Nếu không có Bí Tích này, các con sẽ bị chết đói. Bí Tích này phải luôn sẵn có cho mỗi một con cái Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép chấp nhận bất cứ một loại bánh nào khác như là Bánh Sự Sống.

Các con sẽ sớm bị buộc phải công bố một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ. Các con phải luôn trung thành với Tặng Ân của Bí Tích Thánh Thể ngay cả khi người ta bảo với các con rằng Bí Tích này không còn phù hợp – không còn được chấp nhận trong tôn giáo toàn cầu mới.

Mẹ của các con trong Chúa Kitô

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi