Thứ bảy ngày 3 tháng 8 năm 2013, lúc 13:17

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta mời gọi nhân loại từ Trời cao thẳm và từ Thiên Đàng Cực Thánh.

Hỡi các con nhỏ đáng thương, các con thật đau khổ vì tội lỗi của Lu-xi-phe, nhưng các con phải biết rằng bằng Sức Mạnh Toàn Năng của Ta, Ta sẽ quét sạch hắn và những thiên thần sa ngã của hắn ra khỏi mặt đất. Thời khắc ấy đã gần kề vì thế các con phải chuẩn bị.

Hãy biết rằng những thiên thần sa ngã và những tên ác quỷ thì giấu mặt và vô hình đối với hầu hết các con nhưng chúng đi lại trong các con để cám dỗ các con mỗi ngày nhằm làm cho các con sa ngã. Khi các con bị đưa vào mạng lưới lừa dối này, các con sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng các con không thể nghỉ ngơi hay tìm thấy bình an đích thực trong linh hồn các con.

Ta cho các con biết rằng những ai bị dẫn dắt sai lạc bởi ngôn sứ giả sẽ bị lầm lạc và rối loạn khi họ đón nhận sự lừa dối ghê tởm này, sự lừa dối mà họ tự nguyện trở thành những nạn nhân. Khi các con trở mặt với Ta và Thánh Tử yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì sự việc đối với các con dường như không phải như vậy. Các con sẽ tin rằng những Bí Tích vẫn như cũ mặc dù các Bí Tích ấy được thực hiện cho các con một cách khác hẳn. Những Bí Tích sẽ trở thành những thùng rỗng và sẽ không còn được Ta chấp nhận.

Thế giới là của Ta nhưng con cái Ta không muốn Ta, Cha dấu yêu và là Đấng Tạo Hóa của họ. Tâm trí họ đã bị đóng kín và tên ác quỷ đã dùng Ơn thông hiểu của Ta mà cám dỗ họ tin rằng Ta dường như không hiện hữu. Những ai không tin vào Ta thì không có tình yêu, niềm vui hoặc bình an đích thực trong cuộc sống của họ. Họ cũng không đón nhận Sự Sống Đời Đời. Thay vào đó, họ chỉ tìm kiếm những thú vui xác thịt mặc dù họ biết rằng cuộc sống của họ trên trần thế này thì ngắn ngủi.

Là Cha, Đấng yêu thương từng người một trong số họ, Ta sẽ lôi kéo họ về với Ta qua Lòng Thương Xót bao la của Con Ta. Quyền Năng của Ta bao trùm mọi sự và Satan, hay đã được Ta gọi là Lu-xi-phe, kẻ đã tách mình ra khỏi Ta bởi lòng kiêu ngạo của hắn, sẽ không bao giờ thắng được Ta. Vì thế những ai theo hắn đã tự mình xa lìa Ta, y như hắn. Giờ đây họ sẽ nhận biết qua những dấu chỉ mà Ta tỏ bày, rằng chỉ có một Thiên Chúa, Một Đấng Tạo Hoá, một Thiên Đàng. Tất cả những thiên đường mà họ đã được nghe nói tới bởi những ngôn sứ giả trên thế giới, những kẻ dẫn dắt con cái Ta xa rời Ta, thì không tồn tại hoặc không bao giờ có thể tồn tại. Ta là Đấng Tự Hữu. Ta đã tạo dựng mọi sự và Ta sẽ chấm dứt mọi sự. Mọi sự phải theo đúng Thánh Ý Ta. Khi chống lại Thánh Ý Ta, các con không là gì cả. Khi đón nhận Thánh Ý Ta, các con là con cái Ta.

Đối với những ai thực sự tin vào Ta, các con không bao giờ được phép khước từ Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta đã đến trong thế gian qua Thánh Tử của Ta để mang các con vào Lòng Thương Xót của Ta, nhưng các con đã khước từ Người. Các con đã giết chết Người nhưng các con không bao giờ có thể hủy diệt được Tình Yêu của Ta dành cho các con. Đây là lý do Ta cho phép Cuộc Khổ Hình Thập Giá mang lại cho các con ơn cứu chuộc. Chính điều này, cái chết của Con Ta trên Thập Giá, đã trở nên ơn cứu chuộc cho các con. Cái chết của Người thì dường như không phải như vậy – một sự thất bại trong mắt của tên ác quỷ. Chính nhờ cuộc khổ nạn này, được đón nhận với lòng khiêm nhường tột bậc, mà Satan đã bị đánh bại. Và nhờ cái chết của Con Ta trên Thập Giá mà quyền lực của Satan trên nhân loại đã bị đánh bại. Mặc dù hắn không thể đưa tất cả con cái Ta vào hố thẳm hỏa ngục, nhưng nhiều người vẫn bị cám dỗ bởi những sự dối trá của hắn. Hỡi các con, đây là lý do các con phải chiến đấu, không chỉ cho linh hồn các con mà thôi. Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ yêu mến Thánh Tử của Ta. Nếu các con yêu mến Thánh Tử của Ta thì các con phải trợ giúp Người cứu rỗi hết thảy mọi tội nhân.

Ta kêu gọi các con để cho các con biết rằng khi Ta mời gọi các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn không nhận biết Ta, cũng như những linh hồn thực sự nhận biết Ta nhưng khước từ những Điều Răn của Ta, rằng họ chỉ còn lại thời gian để tự cứu chính mình khỏi hình phạt đời đời.

Những người có tên trong Sổ Trường Sinh là mục tiêu chính của con thú. Nhiều người trong số đó là những tín hữu của Con Ta và họ trung thành với Giáo Hội. Họ sẽ trở mặt với Thánh Tử của Ta bằng việc đón nhận những lề luật mới không thuộc về Thánh Tử của Ta, những lề luật mà họ bị buộc phải đón nhận như một thứ tôn giáo mới. Thứ tôn giáo mới này đã được sắp đặt kỹ lưỡng trong nhiều năm. Tôn giáo này chạy theo những nghi lễ thờ Satan nhưng nhiều người không hiểu được điều này. Khi các con đón nhận những nghi lễ này, các con sẽ trao quyền cho Satan. Khi các con trao cho hắn quyền này, các con sẽ phải cần đến rất nhiều lời cầu nguyện vì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống thân xác cũng như linh hồn các con.

Hỡi các con, giờ đây Ta đang can thiệp qua những cuộc trừng phạt của Ta trên thế giới. Những linh hồn đáng thương phải mất mạng sống qua những cuộc trừng phạt này đang giúp cứu rỗi những ai trong các con đã ra hư mất đối với Ta.

Khi các con cảm thấy sợ hãi bởi sự độc ác của Satan và sự ảnh hưởng của hắn trong đời sống của các con, hãy nhớ rằng Ta sẽ hủy diệt những kẻ làm tay sai cho hắn trên mặt đất này. Ta sẽ rút ngắn nỗi thống khổ của các con vì Ta muốn cứu rỗi nhiều linh hồn. Nếu Ta để cho sự dữ tiếp diễn, Ta sẽ không thể cứu rỗi tất cả các linh hồn có tên trong Sổ Trường Sinh.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao