Thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2013, lúc 16:50

Con gái yêu dấu của Ta, con người không thể hiểu một cách trọn vẹn việc kết hiệp với Thánh Tâm Ta có nghĩa là gì. Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Tội lỗi đã sinh ra khi Lu-xi-phe tin rằng hắn cao cả hơn Thiên Chúa. Bởi lòng ghen tỵ xấu xa của hắn, hắn đã cám dỗ loài người – những con cái đầu tiên của Thiên Chúa, Ađam và Evà – phản bội Thiên Chúa.

Cái chết của Ta đã ban cho tất cả con cái Thiên Chúa Ơn Cứu Chuộc. Nhiều người trên thế giới, thuộc mọi tín ngưỡng, gồm cả những người không tin vào Thiên Chúa hoặc những người khước từ Thiên Chúa và đặt những ngẫu tượng lên trên Thiên Chúa, tất cả đều được ban cho Ơn Cứu Chuộc.

Không phải tất cả mọi người đều đón nhận Ân Huệ này. Ta đến với từng người trong các con như là Đấng Cứu Thế. Ta sẽ đến trước mặt từng người trong các con để chứng tỏ cho các con Sự Thật trước ngày cuối cùng. Ta sẽ đến để ban cho các con Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời, ngay cả cho những người phạm tội nghiêm trọng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Vinh Quang của Thiên Chúa sẽ là con đường phía trước của các con, và để nhận được Ân Huệ này, tất cả những gì các con phải làm là đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Uy Quyền và Trọn Hảo mọi đàng. Tất cả các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng hết lòng yêu mến Người. Người rất được yêu mến bởi nhiều linh hồn còn sống trên thế giới ngày hôm nay. Tất cả sẽ chứng kiến vinh quang rạng ngời của Người trong Trời Mới và Đất Mới. 

Thiên Chúa không cần đến con người. Chỉ do bởi tình yêu của Người dành cho nhân loại mà Người sai Ta, Con yêu dấu của Người, một lần nữa mang đến cho nhân loại Sự Sống Đời Đời mà Người đã hứa. Chính vì thế mà Người là Đấng Kiên Nhẫn. Chính vì thế mà Người bỏ qua tội lỗi trong Ánh Mắt của Người với hy vọng rằng con cái của Người sẽ quay trở về và đón nhận Tình Yêu của Người. 

Tình yêu thì đầy quyền năng khi tình yêu ấy tinh tuyền và đến từ Thiên Chúa. Khi linh hồn trong sạch, thì linh hồn ấy dễ dàng được dẫn đưa vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Linh hồn của những ai cần được thanh tẩy, sẽ đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa nếu họ đón nhận đau khổ cần thiết để làm cho họ được lành mạnh trở lại. 

Một linh hồn chỉ có thể được lành mạnh trở lại khi linh hồn ấy nhận ra được sự cao cả của Thiên Chúa và phủ phục trước Nhan Người trong sự khiêm cung phụng sự. 

Ngày mà tất cả các con được tỏ cho thấy con đường dẫn đến ơn cứu rỗi đang gần kề. Mỗi một tội nhân sẽ được ban cho cơ hội để vươn lên tới Thiên Chúa. Những ai hướng về Thiên Chúa sẽ được no thỏa Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con