Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2013, lúc 11:50

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người được ban cho ơn đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Ta, Chúa Giêsu Kitô, cuối cùng cũng nhận ra Tiếng Nói của Ta, khi Ta phán truyền cho nhân loại qua những Thông Điệp này.

Những ai mù quáng dành cuộc đời của họ để phục vụ con rắn cũng biết rằng chính Ta là Đấng đang phán truyền. Vì vậy, trận chiến này đã bắt đầu, một mặt là để thi hành Thánh Ý của Ta, mặt khác là do những kẻ thù của Thiên Chúa muốn chống lại Ta.

Những kẻ đang sắp đặt để gây đau khổ cho nhân loại, như là một phần của giao ước với con thú, sẽ rất cẩn thận để người ta không phát hiện ra là chúng công khai trong việc lên án những Thông Điệp này, vì khi hành động kín đáo, chúng sẽ có thêm tự tin. Thay vào đó, chúng sẽ truyền bá sự thù hận chống lại Ta theo những cách thức khác nhau, chúng bắt đầu phá hủy đức tin của những người bên trong Giáo Hội của Ta. Chúng sẽ khiến cho những người yêu mến Ta quay ra chống lại những người cũng là Kitô hữu như họ. Họ sẽ đón nhận những người theo tà giáo, những phù thủy của tà giáo thời đại mới và những kẻ thờ phượng con thú, chứ không đón nhận những Kitô hữu, vốn là những người sẽ chống lại những nghi lễ ghê tởm của tà giáo mà người ta sẽ cử hành trong những Thánh Đường Công Giáo và chẳng bao lâu sau đó sẽ cử hành ở những nhà thờ khác thuộc Kitô Giáo.

Những biến cố này sẽ xảy ra. Xin các con đừng nghĩ rằng Thánh Lễ và các Bí Tích hiện hành đã bị thay đổi trong lúc này, tuy nhiên chẳng bao lâu nữa Thánh Lễ và các Bí Tích sẽ thay đổi. Khi những thay đổi này xảy ra thì các con phải chống lại những thay đổi ấy và phải bảo vệ Ta.

Nhiều thay đổi đã được hoạch định trong vài năm qua bởi sự độc ác của Tam Điểm bên trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Giờ đây, những kế hoạch của chúng mà giới lãnh đạo cao nhất trong nhiều giáo hội đã biết đến, sắp được công bố rộng rãi. Những kế hoạch này sẽ được công bố với việc ra thông báo rằng Giáo Hội Công Giáo đang được hiện đại hóa, để phù hợp với một xã hội mới, cởi mở và tự do của thời đại. Thông báo này sẽ nói rằng, quá khứ sẽ được bỏ lại phía sau và phương châm của giáo hội là đón nhận tất cả các tín ngưỡng để cho thấy rằng giáo hội không hề có quan điểm hẹp hòi. Thông báo này sẽ được tán dương trên toàn thế giới và các phương tiện truyền thông sẽ cho đăng tải tin tức tuyệt vời này trên trang nhất, trong khi trước đó các phương tiện truyền thông này đã từng nhìn Giáo Hội Công Giáo với thái độ thù ghét.

Mầm mống của Satan sẽ lan rộng và những nghi lễ mới, theo đó quy chuẩn của Thánh Lễ sẽ đảo lộn, và tất cả những cụm từ chính xác liên quan đến Cuộc Khổ Nạn của Ta sẽ bị thay thế bằng những từ ngữ vô nghĩa và trống rỗng – những thùng rỗng – những nhà tạm trống rỗng. Tất cả những Thánh Giá của Ta sẽ bị thay thế bằng những biểu tượng của tà giáo.

Đây là đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến. Đây là sự chấm dứt của Bí Tích Thánh Thể và là sự chấm dứt Thánh Lễ của Ta ở nhiều nơi, như các con đã biết. Nhưng giờ đây các tôi tớ trung thành yêu dấu của Ta sẽ chuẩn bị cho việc làm ra Bánh Thánh. Họ phải cất giữ những Sách Lễ, áo lễ, Kinh Thánh và Thánh Giá. Tất cả những thứ này sẽ bị thay thế.

Các con phải sớm quy tụ lại và phải lên kế hoạch, vì người ta sẽ không cho phép các con cử hành Thánh Lễ theo Thánh Ý của Ta. 

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta sẽ hướng dẫn các con khi đến thời điểm. Đối với những Kitô hữu vốn cho rằng người ta chỉ có thể chứng kiến đồ ghê tởm khốc hại này trong Giáo Hội Công Giáo, thì hãy biết rằng đồ ghê tởm khốc hại này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các giáo hội thuộc Kitô Giáo, cho tới khi chúng loại bỏ tất cả những gì liên quan đến Ta và tất cả những dấu chỉ về Ta. Cuối cùng, các con sẽ bị trừng phạt nặng nề vì nhắc đến Danh Ta.

Các con sẽ phải khiếp sợ khi thấy Giáo Hội được canh tân một cách dường như là vô hại nhưng lại vô cùng nhanh chóng vướng mắc vào việc thờ tà thần ghê tởm. Chúng sẽ cố hết sức để trừng phạt những người chống lại thứ tà giáo do con người tạo ra trong tôn giáo toàn cầu mới.

Các Kitô hữu và người Do Thái sẽ là mục tiêu chính của sự thù hận và họ sẽ bị bách hại vì tín ngưỡng của họ.

Thay vì sợ hãi, Ta kêu gọi các con hãy sẵn sàng để chiến đấu vì Danh Ta. Đừng bao giờ quên rằng Ta vẫn còn bị thù ghét biết bao. Hãy biết rằng khi các con bước theo Ta, trong thời gian sắp tới, thánh giá của các con sẽ nặng hơn nhiều so với thánh giá của những người đã đi trước các con.

Chúa Giêsu của các con