Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013, lúc 18:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự canh tân và thanh tẩy Trái Đất giờ đây đã bắt đầu khi Thời Điểm của Ta đến gần. Chỉ khi sự ô nhơ của tội lỗi đã bị loại trừ nhờ cuộc thanh tẩy hết sức cần thiết trên trái Đất này, thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới diễn ra.

Khi Trái Đất được thanh tẩy, thì các linh hồn thuộc mọi tín ngưỡng sẽ được dìm vào một cuộc canh tân tinh thần và nhiều người sẽ phải chịu một cuộc chiến tâm linh khủng khiếp. Họ sẽ không hiểu được những gì họ đang phải chịu nhưng Ta cho phép điều này xảy ra vì Lòng Thương Xót của Ta. Để có thể xứng đáng ra đứng trước Mặt Ta và để được ban cho Sự Sống Đời Đời trong Địa Đàng Mới thì trước tiên các linh hồn cần phải được thanh tẩy.

Sự thanh tẩy này sẽ diễn ra trên Trái Đất, và dành cho những người sống qua cuộc bách hại của tên Phản Kitô cũng như cho những người sống trong sự chuyển tiếp vào Địa Đàng Mới. Cùng lúc đó Trái Đất sẽ bắt đầu tự đổi mới và tất cả sự dữ sẽ bị quét sạch, theo từng giai đoạn.

Hãy tạ ơn vì Cha Ta đã không mất kiên nhẫn và Người không trừng phạt con cái Người chiếu theo mức độ nghiêm trọng trong tội lỗi của họ. Cũng hãy tạ ơn vì giờ đây Người không quay lưng lại và chỉ mang đi những linh hồn thực sự yêu mến Người ra khỏi Trái Đất này, Trái Đất mà Người ghê tởm bởi sự độc ác của nó.

Cha Ta kiên trì vì con cái Người là Công Trình Tạo Dựng của Người và Người sẽ không cho phép Satan cướp mất họ. Luxiphe quá ghen tức đến nỗi khi Cha Ta tạo dựng nên con người giống Hình Ảnh Người thì hắn đã thề là sẽ tranh đấu cho đến cùng để khiến cho con người chống lại Đấng Tạo Hóa của họ.

Cha Ta sẽ can thiệp bằng tình yêu để tước đi sức mạnh của Satan. Mọi nỗ lực để tạo ra những sự nhái theo Thiên Chúa Ba Ngôi của Satan, bao gồm tên ngôn sứ giả, tên Phản Kitô và tà khí sự dữ sẽ bị chặn đứng. Trận chiến này sẽ là khủng khiếp và không công bằng đối với nhiều linh hồn, những người quá yếu đuối để thoát khỏi kìm kẹp của sự dữ, nhưng Thiên Chúa Toàn Năng sẽ chiến thắng.

Hỡi tất cả các con, các con phải quay về với Cha Ta và nài xin Người cứu rỗi linh hồn các con và bảo vệ các con khỏi đi theo con thú trên con đường dẫn đến diệt vong.

Chúa Giêsu của các con