Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013, lúc 23:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta buộc phải cảnh báo nhân loại về số lượng lớn những ngôn sứ giả, những kẻ giờ đây đang tìm cách dập tắt Tiếng Nói của Ta.

Ta đã sai đến một số ngôn sứ, tất cả với những sứ mệnh khác nhau, để chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa. Những Thông Điệp này, liên quan đến thời cuối, là những Thông Điệp duy nhất xác thực ngay tại thời điểm này vì Ta không bao giờ gây hoang mang cho con cái Thiên Chúa.

Các con không bao giờ được phép so sánh những Thông Điệp này với những thứ thông điệp khác vốn đang được loan truyền khắp mọi nơi ngay tại thời điểm này để gây mâu thuẫn với Lời Chí Thánh của Ta. Chỉ có một Sách Sự Thật – chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, mới có thể mặc khải nội dung của Sách. Những ai trong các con tin vào Ta, có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt. Các con phải biết rằng những thứ thông điệp mâu thuẫn với những Thông Điệp này và người Ta tuyên bố rằng những thông điệp ấy đến từ Thiên Chúa, thì điều này là không thể được.

Các con tin vào Ta chỉ có vậy thôi sao? Hay là các con đón nhận Ta như Ta hằng mong mỏi, bằng trọn cả tâm hồn rộng mở? Ta kêu gọi các con bằng tình yêu và sự quan tâm. Ta không tìm cách kêu gọi tri thức của các con. Ta kêu gọi các con qua tâm hồn các con và Ta lôi kéo linh hồn các con đến với Ta. Khi các con cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta trong những Thông Điệp này thì không cần phải có sự ưng thuận hay đồng ý từ bất cứ người nào.

Ta vẫn luôn là Ta. Giờ đây, chính Ta đến trước mặt các con. Cha Ta đã không bao giờ cho phép Ta tiết lộ nội dung của Sách Khải Huyền cho bất cứ ai ngoài vị sứ giả thứ bảy vì ngày này đã đến.

Nhiều thị nhân đích thực đã trao cho nhân loại Lời của Thiên Chúa trong quá khứ và họ đã phải chịu đau khổ khủng khiếp vì điều này. Nhiều người vẫn đang đón nhận sự an ủi của Ta và Ta sẽ tiếp tục thông truyền cho họ vì Ta cần sự hy sinh và những lời cầu nguyện của họ. Họ là những linh hồn ưu tuyển của Ta và mỗi người trong số họ có một vai trò trong việc cứu rỗi linh hồn tha nhân.

Sứ Vụ này là cuối cùng. Giờ đây Ta truyền cho các con chú ý đến Lời Ta ngay trong hiện tại này. Chỉ có Lời Ta, được ban cho các con qua những Thông Điệp này, mới có thể dẫn dắt các con qua cuộc bách hại. Với những Thông Điệp này, Ta sẽ ban cho các con những Ân Sủng trọng đại. Các con không bao giờ được phép xúc phạm đến Ta bằng việc làm cho những Thông Điệp này ra ô nhơ, khi các con chống đối Lời Ta, hoặc khi các con so sánh những Thông Điệp này với những điều hão huyền mà các ngôn sứ giả đưa ra.

Các con không cần bất cứ người nào dẫn dắt các con đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Các con phải chú tâm vào những Thông Điệp này mà thôi và giờ đây các con phải trung thành với những Giáo Huấn của Ta từ thuở trước vì những điều ấy là nguồn ơn cứu rỗi của các con.

Chúa Giêsu của các con