Chúa Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta ban cho nhân loại một Ân Huệ trọng đại vì Sứ Vụ Cực Thánh này. Ta sẽ không ngần ngại cứu 200 triệu linh hồn cho dù họ đã xúc phạm đến Ta biết dường nào và Ta sẽ thực hiện điều này trong tuần tới vì sự hy sinh đau khổ đi kèm với Sứ Vụ này. 

Hỡi con gái của Ta, Hành Động Can Thiệp của Ta là do lời khẩn cầu của con và Ta sẽ tiếp tục ban những Ân Huệ trọng đại khi Sứ Vụ này tiếp tục. Với lòng nhẫn nại, những ai yêu mến Ta sẽ phải chịu sự bách hại mà họ phải đối mặt và họ sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ vì đây là Thánh Ý của Ta. 

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Ta, những ai bách hại con vì con tiếp tục rao giảng Lời Chí Thánh của Con Ta, phải biết rằng, nếu các ngươi phỉ báng Thánh Tử của Ta, Ta sẽ trừng phạt các ngươi. Nếu các ngươi phỉ báng Lời Chí Thánh của Người mà lại nói rằng các ngươi là con cái Thiên Chúa, thì Ta sẽ ném các ngươi vào nơi khốn cùng.

Không một sự gì có thể ngăn cản ngôn sứ của Ta hoàn thành Sứ Vụ này. Không một sự gì có thể ngăn cản được. Khi các ngươi nỗ lực hết sức, các ngươi sẽ thất bại vì các ngươi đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà các ngươi không bao giờ có thể thắng được. Sức Mạnh Toàn Năng của Ta không thể bị lay chuyển, bị đảo lộn hay bị thách thức. Khi các ngươi chống đối sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta để cứu nhân loại, các ngươi sẽ thấy Cơn Thịnh Nộ của Ta. Các ngươi sẽ bị diệt trừ.

Hỡi những kẻ chống đối và nguyền rủa Thánh Tử của Ta, hãy biết kính sợ. Thói kiêu ngạo và sự bất tuân của các ngươi chính là nguyên nhân gây ra thất bại của các ngươi. Ta đã từng cảnh báo qua các ngôn sứ từ thuở xưa về những hậu quả của việc không nghe Lời Ta. 

Giờ đây Ta tiến bước để chấm dứt sự khởi đầu của việc bách hại dữ dội chống lại nhân loại. Ta đã cho phép cuộc chiến sau cùng này xảy ra. Ta đã cho tên ác quỷ cơ hội cuối cùng để tàn phá những ai mà hắn lôi kéo. Ta thực hiện điều này để nhờ Lòng Thương Xót của Con Ta, các linh hồn sẽ ghê tởm con thú. Họ sẽ ghê tởm con thú vì họ trung thành với Thánh Tử của Ta.

Những ai không nhận biết Ta hay không nhận biết Thánh Tử của Ta, sẽ được ban cho những Ân Sủng trọng đại để đón nhận ơn cứu rỗi. Tất cả nguồn ơn cứu rỗi được ban cho các con là do bởi Quyền Năng nơi Lòng Thương Xót của Ta. Chỉ có những con người lòng dạ chai đá mới trung thành với con thú. Ta sẽ lôi kéo tất cả những người còn lại về với Ta. Ta bảo đảm rằng mọi linh hồn sẽ được ban cho mọi cơ hội để họ trở nên xứng đáng trước mặt Thánh Tử của Ta trước ngày cuối cùng. 

Sứ Vụ cuối cùng này đã được Thiên Đàng lập ra từ thuở đời đời. Tất cả các thiên thần và các thánh cùng làm việc trong sự hiệp nhất để đưa tất cả con cái Ta trở về với Ta, Cha yêu dấu của họ.

Đây là hành trình cuối cùng. Tất cả những ai đồng hành với Thánh Tử của Ta, hãy kết hiệp chặt chẽ với Người trong thời buổi này.

Các con sẽ không thể chịu nổi cuộc hành trình đầy gian khổ này nếu các con không lắng nghe những gì Người phán truyền. Đừng để bị dao động bởi những kẻ sẽ nỗ lực hết sức để buộc các con quay lưng lại với Người. Nếu các con để điều này xảy ra thì các con sẽ cảm thấy rất khó để có thể tự trỗi dậy một lần nữa. 

Các con không là gì cả nếu không có Thánh Tử của Ta. Các con không là gì cả nếu không có Ta. Chỉ khi nào các con đầu phục trọn vẹn và tuân theo Sự Thật thì các con mới có thể tìm được Sự Thật. 

Khi các con ra sức ngăn cản Sự Thật mà Ta, Đấng Tạo Hóa ban cho nhân loại, thì Ta sẽ trừng phạt các con và khi ấy việc khóc than cũng không thể mang lại sự an ủi cho các con. Ta sẽ ném vào nơi khốn cùng những kẻ kiêu căng ngạo mạn, những kẻ tin rằng chúng hiểu biết hơn Ta. Các con sẽ không làm được gì khi các con chống đối Lời Ta và chối bỏ sự Hiện Diện của Ta khi Ta tìm cách cứu các con. 

Hỡi nhân loại vô ơn, các con chỉ còn lại một ít thời gian mà thôi. Bằng cách lắng nghe Ta, các con có thể đến với Ta, nhưng các con chỉ có thể lắng nghe Ta khi các con sấp mình phủ phục trong khiêm nhường trước mặt Con Ta.

Sứ Vụ của Ta đã đến giai đoạn rất nguy hiểm khi kẻ thù của Thiên Chúa sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đả phá Sứ Vụ này.

Điều này dường như đang xảy ra nhưng hãy biết rằng những kẻ thù của Ta chỉ còn lại rất ít thời gian và chẳng bao lâu nữa, khi Lòng Kiên Nhẫn của Ta chấm dứt thì chúng cũng sẽ không còn nữa vì chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Ta.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao