Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013, lúc 11:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta còn đi rao giảng trên thế gian này và Ta đã vào nhiều Đền Thờ của Thiên Chúa, để tỏ bày Sự Thật, trước hết người đời đã đón nhận Ta với sự nhẫn nại.

Nhiều tư tế đã tỏ ra kinh ngạc về những gì Ta biết và kinh ngạc về việc Ta chỉ là một người Con khiêm hạ của bác thợ mộc. Vì vậy họ đã chú ý lắng nghe, khi Ta giải thích thêm cho họ về những gì Thiên Chúa muốn nơi họ, như đã được ghi chép trong sách của Cha Ta.

Từ lúc mười hai tuổi, Ta đã biết Sứ Vụ của Ta là gì và Ta đã bắt đầu từng bước để tiết lộ về Sứ Vụ của Ta, trước khi đến đúng thời điểm. Ta biết rằng Ta cần phải chuẩn bị nhân loại cho Sự Xuất Hiện của Đấng Mêsia. Ta cũng biết rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, Giáo Hội của Cha Ta trên trần thế này sẽ chối bỏ Ta và và tuyên bố rằng Ta là một kẻ lừa gạt.

Ta đã chọn mười hai con người đơn sơ chất phác, ít học và thiếu hiểu biết về Kinh Thánh, họ là những ngư phủ nghèo. 

Tại sao Ta lại làm như vậy? Ta biết rằng sự hiểu biết mà Ta ban cho họ sẽ được họ đón nhận một cách chân thực. Vì trước đó họ không có chút hiểu biết gì về KinhThánh, nên họ sẽ không so sánh những Giáo Huấn của Ta với Kinh Thánh và họ sẽ không ra sức tìm kiếm những thiếu sót bằng cách xem xét những Giáo Huấn của Ta một cách kỹ lưỡng.

Điều này có nghĩa là nhiều người trong số họ sẽ không có can đảm để loan truyền Sự Thật. Họ đã bị chế nhạo bởi những người có địa vị cao trong Giáo Hội, những người tuyên bố rằng những con người dốt nát đó không xứng đáng được Thiên Chúa tuyển chọn, để loan truyền Lời Thánh của Người cho họ. 

Họ tin chắc rằng với học thức của họ liên quan đến những vấn đề về tâm linh và với địa vị của họ trong Giáo Hội của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa chỉ có thể chọn Giáo Hội của Người để nói tiên tri về Lời Thiện Hảo.

Họ không thể hiểu được rằng Thiên Chúa chỉ chọn những ai khiêm nhường và ít hiểu biết vì bằng cách này, họ không tranh cãi. Họ không chống đối và không sợ hãi khi bị khước từ, vì họ cũng chẳng biết điều gì hơn. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không chọn những ai tự nâng mình lên trên những người khác. Điều này thì không bao giờ.

Hỡi con gái của Ta, đây là lý do tại sao mà con đã bị thù ghét ngay trong Giáo Hội của Ta trên mặt đất này. Đây cũng là lý do tại sao họ đã đả phá tan tành những Thông Điệp của Ta và nhạo báng những Thông Điệp ấy. Đây là lý do tại sao họ chế nhạo con, vì họ cho rằng con không xứng đáng để loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Họ khiến cho Ta đau khổ biết bao. Sự thù hận mà con chứng kiến, chủ yếu sẽ do Giáo Hội Công Giáo gây ra. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận rằng một ngôn sứ, vốn không có sự hiểu biết gì về Kinh Thánh hay về những Giáo Huấn của Ta, lại có thể được sai đến. Họ sẽ nói rằng con đang truyền bá dị giáo. Họ nói như vậy vì họ quá xa rời những Giáo Huấn của Ta đến nỗi họ bắt đầu tin vào những sự dối trá của chính họ.

Hãy biết rằng ngôn sứ của Ta trong thời cuối đã được sai đến chứ không phải được tuyển chọn vì không thể tuyển chọn được, và vì Sứ Vụ cuối cùng này đã được Cha Ta sắp đặt nên Người chỉ sai đến những ngôn sứ của chính Người.

Ta cảnh báo những ai đang nhạo báng Ta, khi coi thường những Thông Điệp này – Lời Chí Thánh của Ta, giờ đây các con phải đến với Ta ngay, qua việc Chầu Thánh Thể mỗi ngày, cho đến khi các con có thể nghe được Tiếng Nói của Ta. 

Chỉ khi ấy Ta mới có thể đón nhận các con và chỉ cho các con những gì Ta cần nơi các con trong thời điểm quan trọng này trong việc các con phụng sự Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con