Thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2013, lúc 18:45 

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi cơn giận dữ nổi lên chống lại những Lời Tiên Tri của Ta vốn đã được ban cho nhân loại để chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta thì hãy biết rằng Sứ Vụ này có một mục đích.

Đó là để cứu tất cả mọi linh hồn – những người hiện đang sống trong thế giới ngày nay.

Hỡi con gái của Ta, con đừng để tâm đến những lời chỉ trích nổi lên chống lại con cho dù nó có thậm tệ đến mức nào đi chăng nữa vì Ta vẫn kiên vững tiến bước không ngừng cho tới khi công việc của Ta được hoàn tất.

Không ai được phép ngăn cản Ta cứu rỗi các linh hồn vì Ta sẽ tiêu diệt kẻ nào dám ngăn cản Đường Lối của Ta để Ta có thể cứu linh hồn những người đã mất hết Ân Nghĩa với Ta. 

Vì tà giáo lan tràn khắp mặt đất và vì đức tin yếu kém, vốn hiện diện nơi các tín hữu của Ta, các con không biết rằng – toàn bộ một thế hệ những người trẻ tuổi giờ đây đã xa lìa Ta hay sao?

Sứ Vụ của Ta tập trung vào linh hồn những người trẻ tuổi khốn khổ ấy, những người mà trong hầu hết các trường hợp không có được bất cứ sự nhận biết nào về Ta, Chúa Giêsu Kitô. Vì có quá nhiều người như thế, trong mọi quốc gia, Ta buộc phải đánh động họ theo bất cứ cách thức nào khả dĩ nhất để thu hút sự chú ý của họ. 

Hãy nhớ rằng những Kitô hữu trong các con thật là có phúc khi được dưỡng nuôi bằng Lời của Thiên Chúa từ lúc các con còn là những trẻ nhỏ.

Chính vì điều này, nên các con phải có bổn phận cầu nguyện cho thế hệ trẻ lầm lạc. Xin các con hãy cầu nguyện cho linh hồn những người trẻ bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện này: 

Chiến Dịch Cầu Nguyện 118. Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc 

Lạy Chúa Giêsu, con kêu cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc.

Đối với những ai không nhận biết Chúa, xin che chở họ bằng Ơn nhận biết. 

Đối với những ai nhận biết Chúa nhưng lại chối bỏ Chúa, xin lôi kéo họ trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. 

Xin Chúa sớm ban cho họ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Chúa và dẫn dắt họ đến với những ai có thể trợ giúp và hướng dẫn họ về Sự Thật. 

Xin đong đầy tâm trí và linh hồn họ lòng khao khát Chúa. 

Xin giúp họ nhận ra sự trống rỗng, vốn hiện diện trong linh hồn họ, vì họ không cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa đừng bỏ rơi họ, nhưng với Lòng Thương Xót của Chúa, xin ban cho họ Sự Sống Đời Đời. Amen.

Ta ao ước để vươn tới những con cái thơ dại của Ta biết dường nào và bảo bọc chúng trong Vòng Tay Chí Thánh của Ta, để Ta có thể thì thầm với chúng những Lời an ủi và ban cho chúng sự bình an trong tâm hồn.

Chúng thuộc về Ta và nếu như không có chúng thì Địa Đàng Mới của Ta sẽ thiếu vắng những con người mà Ta mong mỏi nhất.

Xin hãy giúp Ta cứu vớt chúng.

Chúa Giêsu của các con