Thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Chúa Hằng Sống, vốn hiện diện trong những linh hồn khiêm nhường, sẽ trở nên rõ ràng hơn khi những Ân Huệ Mới của Ta đang được ban xuống trên từng người hiện đang sống trong thế giới tại thời điểm này.

Ta ban những Tặng Ân theo từng giai đoạn, tùy theo sự trong sạch của linh hồn.

Các tín hữu của Ta, trong mọi giáo hội trên toàn thế giới, sẽ cảm nhận một sự bừng cháy trở lại trong tình yêu của họ dành cho Ta khi Ta bao bọc họ bằng ơn thông hiểu mạnh mẽ hơn, liên quan đến Lời Hứa Trở Lại của Ta.

Ân Huệ của Ta giúp họ có thể hiểu được rằng Sự Thật bắt đầu trở nên rõ ràng và dễ hiểu như thế nào qua những lớp màng dày đặc của bóng tối.

Giờ đây họ nhận biết rằng Ta đang nói với họ vì họ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta trong tâm hồn của họ.

Họ sẽ được ban cho ơn thông hiểu, bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để giúp họ chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các tín hữu của Ta sẽ được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và họ sẽ không phản bội Ta; họ cũng sẽ không chấp nhận sự xúc phạm mà người ta bày ra cho họ nhân Danh Ta.

Chính vì thế mà Lời Ta giờ đây sẽ loan truyền nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa Chúa Thánh Thần sẽ tạo ra một niềm khao khát trong linh hồn họ về Ngày Trọng Đại khi tiếng kèn cuối cùng vang ra loan báo Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi vì Ta hằng ở với các con mặc dù các con phải chịu đau khổ.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ lớn mạnh với số lượng hết sức đông đảo và điều này sẽ mang lại cho các con sự vững tin để luôn trung thành với Ta.

Chúa Giêsu của các con