Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2013, lúc 09:35

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi chúng đặt Mão Gai trên Đầu Cực Thánh của Con Mẹ, đó không chỉ là nỗi đau khủng khiếp về mặt thể xác, mà còn là một lời tuyên bố.

Việc này được thực hiện như là một cử chỉ mang tính tượng trưng. Khi chúng chế giễu Người, chúng đã nói rằng Ông này, Ông nói rằng Ông là Đầu của Giáo Hội và Ông tự coi mình là Đấng Cứu Thế, Ông sẽ không được người đời đón nhận.

Trong thời điểm hiện nay, chúng đang xúc phạm đến Vị Đứng Đầu Giáo Hội khi chúng đội Vương Miện cho Người và chúng sẽ lại phỉ báng Người.

Những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm đoạt Giáo Hội của Con Mẹ từ bên trong thôi chưa đủ – chúng sẽ còn báng bổ Người bằng nhiều cách khác. 

Chúng sẽ thay đổi bánh lễ dành cho việc Rước Lễ và thay đổi cả ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể.

Chúng sẽ nói rằng Thánh Thể chỉ là tượng trưng cho nhân loại và rằng đây là dấu chỉ của một sự hiệp thông mới – một sự quy tụ tất cả mọi người lại với nhau dưới Ánh Mắt của Thiên Chúa. Hỡi các con của Mẹ, chúng sẽ nới với các con rằng việc tất cả các con quy tụ nhau lại chính là lý do để ăn mừng.

Thánh Thể chính là Thân Mình Chúa Kitô và sự Hiện Diện Đích Thực của Người. Hai điều này không tách rời khỏi Bí Tích Thánh Thể.

Tuy nhiên, chúng sẽ bóp méo ý nghĩa này – cuối cùng, tất cả các con sẽ chỉ còn lại một miếng bánh, vì khi chúng làm ô uế những bàn thờ và xúc phạm đến Thánh Thể Cực Trọng thì Sự Hiện Diện của Con Mẹ sẽ chấm dứt.

Mỗi một Bí Tích sẽ bị thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Những kẻ thù của Thiên Chúa quá xảo quyệt đến nỗi người ta chỉ coi những Thánh Lễ chỉ bị thay đổi chút ít. 

Bí Tích Giải Tội sẽ bị bãi bỏ, vì con thú không muốn các linh hồn được cứu rỗi, vì điều đó sẽ là sự chiến thắng của Con Mẹ.

Các con ơi, các con phải luôn nài xin Mẹ chuyển cầu cho các con, để nỗi đau của những biến cố trong tương lai có thể được giảm nhẹ và thời gian sẽ được rút ngắn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi