Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2013, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật là ít ỏi biết bao con số những người tin vào Thiên Chúa hoặc những người nhìn nhận Ta là Con Thiên Chúa làm Người lại thực lòng yêu mến Ta.

Họ tuyên bố là yêu mến Ta, nhưng nhiều người trong số họ lại không sống đúng với những Giáo Huấn của Ta.

Các con không thể nào nói rằng các con yêu mến Ta nhưng rồi lại lên án tha nhân.

Các con không thể nào vừa làm tổn thương những người khác qua những lời nói cay nghiệt nhưng đồng thời lại có thể tuyên bố rằng các con yêu mến Ta.

Ai trong các con thoát khỏi tội lỗi? Có người nào trong các con tự nâng mình lên trước Mặt Ta nhưng rồi sau đó lại ăn nói ác nghiệt chống lại những người khác?

Các con không bao giờ có thể tuyên bố rằng các con rao giảng nhân Danh Ta trong khi các con vu khống người khác.

Đây là một sự ghê tởm đối với Thiên Chúa và những ai trong các con cư xử như vậy là xúc phạm đến Ta.

Những ai trong các con nói xấu người khác, khi mà các con tuyên bố rằng các con đang bảo vệ Ta, chỉ khiến cho các con tự xa lìa Ta mà thôi.

Tuy nhiên các con nghĩ rằng những hành động của các con là chính đáng. Các con nghĩ Ta đã tán thành những hành động như vậy khi nào và tại sao các con lại cho rằng các con được phép làm những điều ấy?

Khi các con hiến thân để phụng sự Ta nhưng rồi lại thốt ra những lời nói xấu xa chống lại bất cứ con cái nào của Thiên Chúa thì các con phạm tội trọng.

Không một tôi tớ được thánh hiến nào của Ta được phép lên án bất kỳ ai nhân Danh Ta. Các con có thể hiểu rõ về những Giáo Huấn của Ta, các con có thể thông thạo về tất cả những gì có trong Kinh Thánh, nhưng khi các con mang Danh Ta để vu oan cho người khác, Ta sẽ ném các con ra xa.

Về phần các con, các con sẽ phải hết lòng ăn năn thống hối để tìm lại được Ân nghĩa với Ta và chỉ khi ấy, khi mà các con nài xin Ta ban ơn tha thứ cho các con, các con vẫn còn phải mất nhiều thời gian trước khi các con xứng đáng để có thể ra đứng trước Mặt Ta một lần nữa.

Chúa Giêsu của các con