Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013, lúc 20:15

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, không một ai trong các con được phép quên rằng Thánh Tử của Mẹ đã chết để cứu rỗi nhân loại. Người đã giải thoát tất cả các linh hồn khỏi ách nô lệ của con thú. Người đã ban cho tất cả các con Ơn Cứu Độ để lãnh nhận Sự Sống Đời Đời, nên các con phải đến với Thánh Tử của Mẹ và cầu xin Người ban cho các con Ân Huệ Trọng Đại này.

Con đường duy nhất để bước vào Sự Sống Đời Đời là thông qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Vì Người rất giàu Lòng Thương Xót, nên Người cho phép tất cả mọi người có cơ hội đến với Người bằng chính ý chí tự do của họ. Người đã ban cho nhân loại Sự Thật, và bằng Tặng Ân là cái chết của Người trên Thập Giá, Người đã mở đường để cho tất cả mọi người đến được với sự bình an vĩnh cửu và đến được với Địa Đàng của Người.

Nhiều người không đón nhận Thánh Tử của Mẹ cũng không tin vào Thiên Chúa. Nếu các con không tin vào Thiên Chúa hoặc không đón nhận Ơn Cứu Rỗi, thì các con tự mình xa lìa Thiên Chúa. Vì Sứ Vụ Cuối Cùng này là để cứu rỗi các linh hồn, bao gồm linh hồn của tất cả các tội nhân, cũng như linh hồn những người không chịu nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, nên Thánh Tử của Mẹ sẽ thực hiện một Phép Lạ Cả Thể. 

Trong Cuộc Cảnh Báo, mọi người sẽ thấy được bằng chứng rằng họ có linh hồn và nhiều người sẽ hoán cải. Những ai không hoán cải và những ai vẫn sống như những kẻ vô thần thì không thể được ban cho Ơn Cứu Rỗi, vì họ sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người. Đối với những linh hồn khước từ Người một cách vô ơn nhất, thì không một sự gì có thể cứu được họ ngoại trừ lời cầu nguyện của các con.

Những ai khước từ mọi nỗ lực, mọi sự can thiệp và chối bỏ Lòng Thương Xót của Người để đem họ vào Địa Đàng Mới, sẽ bị loại bỏ. Họ sẽ không thuộc về Vương Quốc của Con Mẹ, vì Chúa Cha, Đấng đã ban cho nhân loại ý chí tự do, sẽ không bao giờ áp đặt Thánh Ý Người trên bất kỳ con cái nào của Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để những người vô thần đón nhận Bàn Tay Thương Xót mà Thánh Tử của Mẹ sẽ chìa ra cho từng người trong số họ. Hãy nhớ rằng việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện là để cứu rỗi những linh hồn nhỏ bé đáng thương này.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi