Thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2013, lúc 18:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi Ta đang tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để đánh động nhân loại qua những Thông Điệp này – thì nhiều tín hữu nhiệt thành của Ta lại không thể đón nhận Bàn Tay Ta. Những linh hồn yêu dấu của Ta dễ bị tổn thương vì nhiều người trong số họ sẽ không hiểu được cách mà người ta lợi dụng đức tin của họ để thông qua một nghi thức phụng vụ mới sắp được đưa ra, nghi thức phụng vụ mới này sẽ không tôn kính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người.

Nhiều người sẽ suy nghĩ một cách sai lầm rằng nghi thức phụng vụ mới và thánh lễ mới – mặc dù bị thay đổi rất nhiều – sẽ không gây nguy hại gì. Biết bao nhiêu người sẽ phải tự đặt câu hỏi về nội dung cũng như cách thức cử hành và nhận thấy những thay đổi kỳ lạ. Tuy nhiên sẽ có rất ít người phản đối những thay đổi này vì họ tin rằng những thay đổi này được Giáo Hội ban ra, vì vậy những thay đổi này không thể nào sai được. Điều mà họ không hiểu được là không ai được phép làm thay đổi hay sửa đổi Lời Chí Thánh của Ta để Lời Ta trở thành một thứ gì đó khác đi. Giáo Hội của Ta được ơn vô ngộ, nhưng nếu bất kỳ kẻ nào được gọi là tôi tớ hoặc người lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta, bóp méo Lời của Thiên Chúa hoặc sửa lại ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, thì chúng làm điều phạm thượng chống lại Thiên Chúa.

Nhân loại đã khước từ Ta và đóng đinh Ta vào thập giá khi chúng, gồm cả những kẻ lãnh đạo trong những Đền Thờ của Thiên Chúa, chối bỏ Sự Thật. Khi bất kỳ một người nào chối bỏ Sự Thật – cho dù họ có ở địa vị cao thế nào đi chăng nữa, thì họ mắc tội dị giáo và họ không đến từ Ta. Tuy nhiên, họ sẽ ra sức làm cho các con tin rằng Sự Thật là một sự dối trá. Họ sẽ phủ nhận tất cả những gì mà các con đã học được từ nơi Ta để sống cuộc đời của một Kitô hữu tốt lành. Họ sẽ phỉ nhổ vào Ta, và dẫn dắt các con trên con đường mà họ tuyên bố là dẫn đưa các con đến với Ta, nhưng thực ra thì không phải vậy. Những sự việc này đã từng được tiên báo và sẽ sớm xảy ra. Hãy sẵn sàng. Khi các con nhận thấy những dấu chỉ này, thì các con sẽ biết được rằng những lời tiên tri này chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth