905. Đã đến lúc phải thiết lập các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện và phải phổ biến khắp nơi trên thế giới


Thông Điệp Sách Sự Thật

Chúa Nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013, lúc 21:10 

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc các con phải thiết lập các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện và phải lan rộng khắp nơi trên thế giới. Những Lời cầu nguyện này được ban bởi Quyền Năng của Thiên Chúa và những phép lạ cả thể sẽ đi kèm theo.

Những Lời cầu nguyện này sẽ loan truyền ơn hoán cải, ban ơn chữa lành thể xác, giảm nhẹ ảnh hưởng của chiến tranh và nạn nghèo đói. Hôm nay Ta ban cho các con một Lời Cầu Nguyện mới, Lời Cầu Nguyện này sẽ giúp giảm nhẹ nỗi thống khổ khủng khiếp mà chiến tranh gây ra.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 120. Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin loại bỏ các cuộc chiến tranh hủy diệt nhân loại. 

Xin che chở những người vô tội khỏi nỗi thống khổ. 

Xin bảo vệ linh hồn của những ai tìm cách mang lại hòa bình đích thực. 

Xin cởi mở tâm hồn của những ai bị tàn phá bởi nỗi đau của chiến tranh. 

Xin bảo vệ những người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương. 

Xin cứu vớt linh hồn của tất cả những ai bị giết hại trong chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sức mạnh cho tất cả chúng con là những người cầu nguyện cho linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa, xin ban cho chúng con Ân Sủng để chịu đựng được nỗi thống khổ mà chúng con lãnh nhận trong những thời điểm xung đột.

Chúng con nài xin Chúa ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh và xin đem các linh hồn vào Nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Chúa. Amen.

Hỡi tất cả những ai đang lắng nghe Ta, hãy dấn thân và hãy cầu xin Ta những Ân Sủng mà các con cần để chịu đựng được Nỗi Đau của Ta trong thời buổi này.

Chúa Giêsu của các con

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link