Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013, lúc 23:45 

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không biết rằng khi có thêm nhiều người tuân theo những Thông Điệp của Ta, thì con sẽ bị hành khổ bởi những kẻ muốn dập tắt Tiếng Nói của Ta hay sao? 

Khi Sứ Vụ này tiếp tục diễn ra theo Lệnh Truyền của Chúa Cha yêu dấu của Ta, thì người ta, đặc biệt là những người trong Giáo Hội của Ta trên Mặt Đất, những kẻ đang chống lại các Thông Điệp này, sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm ép buộc các con ngừng theo dõi những Thông Điệp của Ta. Những sự chống đối này sẽ gia tăng và người ta sẽ sử dụng mọi lý luận đã bị bóp méo, chối bỏ Sự Thật một cách ngạo mạn và sử dụng thứ thần học sai lạc nhằm dập tắt Tiếng Nói của Thiên Chúa. 

Hỡi các môn đệ của Ta, các con càng bị người đời căm ghét thì các con càng được Thiên Chúa yêu thương, vì chỉ có những ai bước theo Ta và sống theo những Giáo Huấn của Ta mới phải chịu đau khổ như vậy. Nếu như các con được đề cao, được ưu đãi và được thế gian này coi như là thánh sống, khi mà người ta không tìm thấy những khuyết điểm của các con, hoặc công khai chỉ ra những sai sót trong đường lối của các con, thế thì các con không phải là do Thiên Chúa tuyển chọn, vì các con coi thường những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi những tôi tớ của Người. Khi các con không truyền đạt Sự Thật và bằng cách bóp méo Sự Thật của Ta để tự nâng mình lên trước mắt thế gian, thì các con sẽ bị loại bỏ khi Ta tìm kiếm những tôi tớ đích thực của Ta.

Những tôi tớ đích thực của Ta thì yêu mến Ta và được Thần Khí của Ta thúc đẩy. Nỗi đau khổ của họ được thể hiện qua ánh mắt của họ vì họ cùng chịu đau khổ với Ta, và những người được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần có thể thấy rõ nỗi đau khổ của họ. Những linh hồn trong trắng này không bao giờ lên án người khác hoặc tìm cách ngăn chặn Lời của Thiên Chúa, vì họ không thể sống như vậy được. 

Hỡi tất cả các con, trong thời điểm này các con phải siêng năng cầu nguyện vì những tôi tớ được thánh hiến của Ta đang phải chịu sự công kích vì Ta. Ta sẽ luôn ở bên họ, nhưng nhiều người trong số họ sẽ sa ngã và sụp đổ trước áp lực mà người ta buộc họ phải giữ im lặng khi mà họ buộc phải đưa ra thứ tín lý của sự dối trá để dẫn dắt đàn chiên của họ trong thời gian sắp tới. 

Chúa Giêsu của các con