Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013, lúc 23:50 

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi nhân loại đang mang lại hoa trái. Mọi sự đã được sắp đặt. Đạo Binh của Ta đã được hình thành. Giờ đây họ sẽ gia tăng và lan rộng khắp mọi nơi để mang về những linh hồn mà Ta khao khát.

Đạo Binh này đã được Ta ban cho những Ân Sủng trọng đại và nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ giữ cho ngọn lửa của Đức Tin Kitô Giáo cháy sáng và họ sẽ mang Ngọn Đuốc Sáng của Sự Thật cho tới ngày cuối cùng. Họ sẽ mang Ánh Sáng của Thiên Chúa vào nơi tăm tối nhất và họ sẽ giúp hàng triệu người hiểu được Lời Đích Thực của Thiên Chúa khi sự ly giáo phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta trên trần thế này. Ta ban cho họ Chiến Dịch Cầu Nguyện này để giúp họ dâng lên Ta lòng trung thành của họ. 

Chiến Dịch Cầu Nguyện 121: Nguyện trung thành với Đạo Binh của Chúa Giêsu Kitô 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đứng lên hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa. 

Chúng con nói với uy quyền Lời Đích Thực của Thiên Chúa. 

Chúng con sẽ đi đến tận cùng trái đất để loan truyền Sự Thật. 

Chúng con sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ giáo lý mới sai lạc nào nhân Danh Chúa ngoài giáo lý mà chính Chúa đã truyền dạy chúng con.

Chúng con vẫn một lòng trung thành và kiên vững trong đức tin của chúng con. 

Chúng con sẽ đối xử với những ai phản bội Chúa bằng tình yêu và lòng nhân từ, với hy vọng rằng họ sẽ quay về với Chúa. 

Chúng con sẽ kiên vững nhưng nhẫn nại với những ai bách hại chúng con nhân Danh Chúa. 

Chúng con sẽ rộn bước thẳng tiến về Địa Đàng Mới của Chúa. 

Qua nỗi đau đớn và thống khổ, chúng con hứa mang về cho Chúa tất cả những linh hồn lầm lạc, đói khát Tình Thương của Chúa. 

Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả những tội nhân trên toàn thế giới để chúng con trở nên một gia đình, hiệp nhất trong tình yêu dành cho Chúa, trong Kỷ Nguyên Mới của An Bình. Amen. 

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, hãy dấn thân trong sự nhận biết rằng các con sẽ được ban cho tất cả những ơn trợ giúp và những Ân Sủng để thành công trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng cuối cùng trên trái đất và để Ta có thể quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa trên khắp mặt đất và đưa họ vào Địa Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth