Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013, lúc 16:20

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, phần lớn nhân loại không hề quan tâm đến Sự Hiện Hữu của Ta. Biết bao nhiêu người chỉ biết chút ít về Ta, Chúa Cha của họ, Đấng Tạo Hóa của họ. Nhiều tôi tớ đã được thánh hiến của Ta, và kể cả những người vốn tin vào Ta – Đấng Tạo Hóa của muôn loài, đã không thể chuẩn bị cho nhân loại về sự trừng phạt mà họ sẽ phải đối mặt nếu họ không nhận ra được những sai lầm trong lối sống của họ.

Vì chỉ muốn tin rằng “mọi thứ rồi sẽ ổn” nên hậu quả là nhiều con cái của Ta không tin vào sự tồn tại của Hỏa Ngục. Nhưng Hỏa Ngục lại là điểm đến của những kẻ khước từ Lòng Thương Xót của Ta, khước từ sự can thiệp của Ta nhằm cứu rỗi các linh hồn. Nếu tội trọng không được tẩy sạch nhờ bí tích giải tội, thì tội trọng sẽ dẫn dắt nhiều linh hồn vào vực thẳm của Hỏa Ngục. Những người có thể không phạm tội trọng nhưng lại không tin vào Ta, mà lại đặt niềm tin vào những thứ ngẫu tượng do tâm trí con người thêu dệt nên, thì họ có nhiều điều phải lo sợ.

Khi các con chối bỏ Ta, Đấng Tạo Hóa của các con, thì chính các con sẽ quay lưng chống lại Ta. Các con sẽ tự xa lìa Ta. Nhiều người trong các con sẽ chống đối Ta dữ dội khi mà Sự Thật về Thiên Tính của Ta được tỏ ra cho các con, và Ta sẽ không thể làm được gì để cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục. Ta có thể sử dụng mọi Quyền Năng của Ta, nhưng Ta không thể nào ép buộc các con phải đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Không một sự gì có thể cứu được các con, ngoại trừ lời cầu nguyện của những linh hồn ưu tuyển. Điều này có nghĩa là các con sẽ không bao giờ thấy được Thánh Nhan Ta. Bất kỳ kẻ nào nói với các con rằng nếu các con không nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Ta thì cũng chẳng có vấn đề gì thì đó là kẻ đang lừa dối. Chỉ có những ai nhìn nhận Ta, và nhờ vào Lòng Thương Xót của Con Một yêu dấu của Ta, thì họ mới có thể bước vào Vương Quốc của Ta. Cho dù các con có là những linh hồn tử tế và đáng yêu nhưng vẫn nhất quyết chối bỏ Ta – ngay cả khi Sự Thật đã được tỏ bày cho các con – thì các con cũng sẽ bị loại bỏ khỏi Ta. Các con sẽ không có được Sự Sống Vĩnh Cửu.

Giờ đây Ta ban cho tất cả các con Ơn Thanh Tẩy, đặc biệt là cho những người vô thần và những người ngoại giáo. Việc Thanh Tẩy này sẽ đau đớn, nhưng trong nhiều trường hợp việc Thanh Tẩy này sẽ giúp họ hiểu được Sự Thật. Với những ai sinh ra trong những gia đình ngoại giáo và hoàn toàn không phải do lỗi của các con, thì Ta sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót. Nhưng những ai trong các con vốn đã được ban cho Phúc Âm, và nhận biết Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng vẫn khước từ Ta, thì hầu như không có hy vọng gì dành cho các con, chừng nào các con không chịu quay trở về và ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Khi ấy các con phải xin ơn cứu rỗi cho linh hồn của các con.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao