Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013, lúc 17:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta nói rằng Ta sẽ lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Ta muốn nói một cách chắc chắn như vậy. Cuộc Phán Xét lần thứ nhất phải xảy ra, và Ta muốn nói rằng trong Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta sẽ phán xét từng người hiện đang sống trên Trái Đất trong thời điểm đó chiếu theo những gì họ đã làm để tôn vinh Thiên Chúa. Cuộc Phán Xét của Ta sẽ nghiêm thẳng, vì Lòng Thương Xót của Ta, vào thời điểm ấy đã được tuôn đổ tràn trề trên Trái Đất này.

Những ai vẫn còn chống đối đến cùng, qua việc khước từ Ta – mặc dù Sự Thật đã được tỏ ra cho các con – thì các con sẽ bị đưa đi cho khuất mắt Ta. Các con sẽ không bao giờ đón nhận Lòng Thương Xót của Ta, cho dù Ta hết sức nài xin vì phần rỗi của các con. Việc các con khước từ Ta và thù hận Ta sẽ đưa các con vào chốn đau khổ đời đời và Ta sẽ khóc những giọt nước mắt tiếc thương, đau buồn vì các con. Ôi! Các con sẽ khát khao sự an ủi của trái đất biết bao, mặc dù các con đã lãng phí thời gian trên trái đất cho việc theo đuổi những lạc thú đầy tội lỗi và theo đuổi quyền lực khi các con áp bức tha nhân. Trái Đất sẽ giống như một thiên đường bị đánh mất từ lâu khi các con kêu gào Sự Cứu Giúp của Ta trong những vực sâu tối tăm.

Những ai yêu mến Ta, nhưng linh hồn đã bị tàn phá bởi tội lỗi, các con không được sợ hãi vì Ta sẽ bảo bọc các con trong Lòng Thương Xót của Ta khi các con cầu xin Ta đoái thương. Tất cả các tội nhân sẽ được cứu một khi họ đền tội trước Mắt Ta, cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến dường nào.

Những ai sống trong Ân Nghĩa với Ta sẽ được đưa vào Địa Đàng Rạng Ngời Vinh Hiển của Ta. Họ bao gồm mọi tội nhân, mọi tôn giáo, mọi chủng tộc, và tất cả những ai kêu cầu đến Ta, Đấng Cứu Thế của họ, Con Thiên Chúa làm Người.

Ta sẽ cho kẻ chết sống lại sau khi đã được thanh tẩy trong những hố sâu Luyện Ngục, cũng như những người đang kiên nhẫn chờ đợi trên Thiên Đàng, khi Ngày Trọng Đại đến. Những kẻ còn lại sẽ bị loại bỏ.

Thời gian của các con trên Trái Đất đã được Cha Ta định đoạt và Ta cũng không biết ngày này, nhưng Ta nói với các con điều này: Các con thuộc thế hệ này, sẽ được quy tụ và được đưa vào Địa Đàng Mới của Ta, khi Trời và Đất nên một. Các con đã được ban cho thời gian để chuẩn bị, vì vậy hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, để các con có được Sự Sống Đời Đời và chia sẻ Sự Sống Đời Đời với những người các con yêu thương. Giờ đây, Ta mời gọi các con hãy hiến dâng Ta tất cả những người thân yêu của các con, gia đình các con, bạn bè các con và đất nước các con, để Ta có thể bảo vệ họ trong Máu Châu Báu của Ta.

Chúa Giêsu của các con