Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để hiến dâng Ta tất cả những người thân yêu của các con, nhờ đó Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (122) Dâng mình cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa thánh hóa con, gia đình, bạn bè và đất nước con cho Sự Che Chở của Máu Châu Báu Chúa. 

Chúa đã chết vì con và những Thương Tích của Chúa là những vết thương của con khi con vui lòng đón nhận đau khổ mà con phải chịu trước Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin chịu đau khổ cùng Chúa, khi Chúa đang ra sức quy tụ hết thảy con cái Thiên Chúa vào trong Thánh Tâm Chúa để chúng con có được Sự Sống Đời Đời. 

Xin Chúa bảo bọc con và tất cả những ai cần đến Sự Che Chở trong Máu Châu Báu Chúa. Amen.

Tất cả những gì các con cần phải làm là hãy tín thác vào Ta và Ta sẽ che chở những ai cầu xin Ta ban ơn cứu rỗi cho chính họ và cho những linh hồn khác. 

Hãy dấn thân và hãy chuẩn bị cho Ngày Phán Xét. Ta Chúc Lành cho tất cả các con và Ta ban cho các con sức mạnh để tiếp tục việc tận hiến cho những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta.

Chúa Giêsu của các con