Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013, lúc 19:26

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau khi nghi thức Phụng Vụ bị làm cho xáo trộn, thì những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta mới chạy đến với Ta trong đau buồn khủng khiếp. Chỉ khi nào sự việc đó xảy ra thì họ mới nhận thấy rằng Lời Chúa là Sự Thật và đang được tỏ bày qua ngôn sứ của Thiên Chúa. Lời Chúa là Sự Thật. Lời Chúa chỉ có thể là Sự Thật trọn vẹn hoặc hoàn toàn không phải là Lời Chúa, nếu những lời tiên tri được ban cho con cái Thiên Chúa đến từ nơi Người.

Nhiều người sẽ quy tụ lại và hiệp nhất để chuẩn bị tỏ lòng tôn kính Ta, theo đúng cách thức vốn tôn vinh Ta, vì không một sự gì có thể ngăn cản họ bảo vệ Lời Ta, bảo vệ những Bí Tích Thánh Thiêng, Thánh Lễ và Thánh Thể Cực Trọng của Ta. Nhưng ngay cả khi ấy, nhiều người vẫn không nhận ra những sai phạm vốn sẽ được tỏ bày cho những linh hồn thiếu cảnh giác.

Chỉ khi Giáo Hội của Thiên Chúa bị tuyên bố là hiệp nhất với những kẻ theo tà giáo và hiệp nhất với những nghi lễ lố bịch của chúng, thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta mới thật sự hiểu được điều gì đang xảy ra. Chỉ khi những biểu tượng của tà giáo và những dấu hiệu của Satan được phơi bày ở trong, bên trên và ngay chính lối ra vào của những nhà thờ thuộc Kitô Giáo, thì họ mới bỏ chạy để giữ lấy mạng sống. Họ sẽ phải khiếp sợ trong tâm hồn vì lúc ấy nhiều người trong số họ sẽ không biết đi về đâu, vì họ đã không chuẩn bị cho ngày này. Những người này là những người sẽ bị săn lùng vì họ đã không đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Lòng kiêu ngạo và cái tôi của họ đã ngăn cản họ nhận ra Tiếng Nói của Ta. Rất nhiều người trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bị bắt khi không hề hay biết gì hết, và nhiều người sẽ bất lực trước triều đại của ngôn sứ giả và đồng bọn của ông ta, tên Phản Kitô. Hai kẻ này sẽ rất tàn nhẫn trong việc tìm cách kiểm soát tất cả các quốc gia và bất cứ ai dám ngăn cản chúng, sẽ bị tiêu diệt.

Không một ai – linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng nào – có quyền sửa lại Lời của Thiên Chúa

Trong khi những tôi tớ được thánh hiến trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất sẽ bị mắc bẫy nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng, thì chính linh hồn của các tín hữu, những người trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại bị dẫn dắt vào con đường lầm lạc nghiêm trọng, mới là điều khiến cho Ta phải đau buồn khủng khiếp. Nhiều người sẽ không dám tỏ ra bất trung với Giáo Hội, ngay cả khi những Giáo Huấn của Ta, Giáo Lý Thánh Thiêng của Ta, và tất cả các Bí Tích đã bị sửa đổi. Giờ đây hãy cho họ biết rằng không một ai – linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng nào – có quyền sửa lại Lời của Thiên Chúa. Khi họ sửa lại Lời của Thiên Chúa, họ phạm đến Lề Luật của Thiên Chúa. Chỉ có Giáo Hội của Thiên Chúa, vốn luôn giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta, mới không mắc phải sai lầm. Một khi sự liên kết – mà ở đó người ta chỉ nhân Danh Ta để rao giảng Sự Thật – bị phá vỡ, thì họ bị tách ra khỏi Ta. Ta là Giáo Hội. Các con, những tín hữu của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, là thành phần trong Giáo Hội khi các con trung thành với Giáo Lý Thánh Thiêng của Ta.

Giáo Hội – chính Giáo Hội của Ta – sẽ không hề lay chuyển, vì Sự Thật không bao giờ thay đổi. Những ai xa lìa Ta, thì không thể thuộc về Giáo Hội của Ta trên mặt Đất.

Chúa Giêsu của các con