923. Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chỉ một ít người có đủ can đảm để công khai rao giảng Lời Chúa trong lúc Giáo Hội của Con Mẹ chịu Cuộc Khổ Nạn


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013, lúc 12:15

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Cuộc Khổ Nạn trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất đã thật sự bắt đầu và người ta cũng bắt đầu nhận thấy tất cả những dấu chỉ. Cũng như khi Thánh Tử của Mẹ bị đóng đinh trên Thập Giá, chỉ một người trong số các tông đồ ở bên Người đến cùng, tương tự như vậy, cũng chỉ có ít môn đệ của Người dám xuất hiện để bảo vệ Nhiệm Thể Thánh Thiêng của Người trên Trái Đất, khi Nhiệm Thể ấy đang bị cướp phá, bị ngược đãi, và sau đó là bị diệt trừ.

Rất ít kẻ từng hứa trung thành với Thánh Tử của Mẹ, trông thấy Người chịu đánh đòn hoặc cùng đi với Người lên Đồi Canvê. Mẹ chỉ có 4 môn đệ trung thành – người chị em họ Maria; Matha; Maria Magdalena và Gioan – để nâng đỡ Mẹ và trợ giúp Mẹ trong nỗi đau đớn cực độ khi Mẹ phải chứng kiến việc người ta hành hạ Thánh Tử của Mẹ một cách khủng khiếp. Nhiều người sẽ tuân theo những lệnh truyền của Con Mẹ, qua những Thông Điệp Thánh Thiêng này dành cho nhân loại, nhưng chỉ một ít người có đủ can đảm để công khai rao giảng Lời của Thiên Chúa trong lúc Giáo Hội của Con Mẹ phải chịu Cuộc Khổ Nạn.

Nỗi đau buồn của Mẹ trong thời điểm này thật khủng khiếp vì tất cả những điều Mẹ đã tiên báo trong những cuộc hiện ra của Mẹ ở La SaletteFatima đang xảy ra trước mắt tất cả các con, nhưng nhiều người trong các con đang bị mù lòa.

Những ai trong các con dành thời gian để đến với Mẹ nơi những thánh địa thì các con phải đến và cầu xin Mẹ là Mẹ của các con, để giúp các con hiểu được Sự Thật. Các con phải cầu xin để Mẹ hiến dâng tâm hồn và linh hồn của các con cho Thánh Tử của Mẹ, nếu không các con cũng sẽ chối bỏ Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi 

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link