Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải kêu gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta hãy cảnh giác trước những cuộc triệu tập để tham dự các đợt tĩnh tâm, vốn sẽ được thực hiện để thuyết phục họ đồng ý với một lời khấn trung thành mới, mà lời khấn này sẽ làm vô hiệu lời khấn thiêng thiêng nhất mà họ đã thực hiện với Ta, Chúa Giêsu Kitô – nếu họ đồng ý thực hiện lời khấn mới.

Hàng Giáo Sĩ thuộc về Tam Điểm giờ đây đã đạt đến vị trí quyền lực cao nhất trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất và chúng sẽ sớm áp đặt nghi thức phụng vụ mới của chúng, và nghi thức phụng vụ mới này sẽ chống lại Thánh Ý của Ta. Thứ nghi thức phụng vụ mới này do những kẻ thù của Thiên Chúa dựng lên và được ngụy trang như là một sự thích nghi mới cho phù hợp với các quyền lực chính trị vốn luôn muốn bài trừ Đức Tin Kitô Giáo; nghi thức phụng vụ mới này sẽ được đưa ra thực hiện cách nhanh chóng đến nỗi nhiều người trong Giáo Hội của Ta sẽ phải lấy làm kinh ngạc. Họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến sự ghê tởm khủng khiếp, nhưng tiếng nói của những tôi tới trung thành của Ta sẽ không được công chúng lắng nghe, vì chúng, những kẻ thuộc bè phái Tam Điểm sẽ kiểm soát cách để người ta đón nhận nghi thức phụng vụ mới này bằng mọi giá. Tất cả những phản đối trong các giáo phận trên khắp thế giới sẽ bị bác bỏ và bị gạt sang một bên. Chúng sẽ đưa ra lý lẽ để biện minh rằng Giáo Hội đang cần phải thu nạp linh hồn của những người trẻ vốn đã rời bỏ Giáo Hội. Khi nhắc đến thế giới trần tục, chúng sẽ nói rằng nghi thức phụng vụ này sẽ hoán cải thêm nhiều người.

Ôi ! Điều ghê tởm này thật gian trá biết bao và biết bao nhiêu người sẽ vấp ngã bởi những sự dối trá này, những sự dối trá khiến cho nhiều người xa rời Sự Thật. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho ngôn sứ Đanien để con cái của Thiên Chúa không bao giờ lãng quên Sự Thât khi họ chìm ngập trong những sự dối trá vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Các con hãy đón nhận Sự Thật mà Giáo Hội của Ta trên Trái Đất đã đặt ra. Các con đừng chấp nhận những lề luật mới mà người ta phải dùng đến vũ lực và nhân Danh Ta để buộc các con phải đón nhận, việc làm này là một sự phạm thánh.

Chúa Giêsu của các con