Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013, lúc 22:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, hãy biết rằng Ta đồng hành với con mỗi ngày trong từng phút giây và Ta chờ đợi con đáp lại lời mời gọi của Ta. Có những lúc con có quá nhiều việc để thực thi vì Sứ Vụ này, nhưng con phải luôn dành một khoảng thời giờ thích hợp cho Ta, Chúa Giêsu của con. Hãy nhớ rằng Ta hằng luôn Hiện Diện và luôn nhận lời những ai kêu cầu đến Ta. Không một sự gì được phép tách rời con ra khỏi Sự Kết Hợp Mật Thiết với Ta vì thời giờ mà con dành cho Ta luôn mang lại cho con những Ân Sủng lớn lao.

Hôm nay Ta mời gọi tất cả những ai nhìn nhận rằng Ta đang phán truyền cho toàn thể nhân loại trong thời điểm này, qua Sách Sự Thật, các con hãy tự chuẩn bị sẵn sàng. Đừng bao giờ để những Thông Điệp của Ta làm cho các con bận tâm, lo lắng hoặc hoảng sợ. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta lại kêu gọi các con phải chạy ra khỏi nhà để đến những nơi trú ẩn, vì lệnh truyền này không đến từ Ta. Những nơi trú ẩn mà Ta nói đến là những nơi mà các con cần phải tới để tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí Tích.

Giờ đây, trên toàn thế giới, những tôi tớ trung thành của Ta đang chuẩn bị cho ngày sắp sửa xảy ra khi mà Hy Tế Thánh Lễ hằng ngày không còn nữa.

Các con phải luôn giữ lấy Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đã được làm phép trong nhà của các con và mang theo bên người các con bất cứ hình thức Ấn Tín nào mà các con có được. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi bất cứ sự bách hại nào và các con sẽ có được sức mạnh cần thiết để giữ vững lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi sự vốn đã được trình bày cách rõ ràng trong Kinh Thánh.

Hỡi tất cả các con, hãy nên thư thái, và hãy biết rằng Thiên Chúa là Đấng Đầy Quyền Năng, vì vậy không một hành động nào, cho dù là độc ác đến đâu đi nữa, lại không thể bị Người tiêu diệt.

Những ai trong các con quyết định đáp lại Lời Mời Gọi của Ta sẽ được chúc phúc. Về phần các con, bằng hành động đầy yêu thương của các con dành cho tha nhân, sẽ phân phát Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống khắp mọi nơi các con đến. Giờ đây các con phải thực thi điều này. Hãy tín thác vào Ta. Đừng bao giờ áy náy, vì Ta không gieo rắc sự sợ hãi. Ta loan truyền Sự Thật, và sự việc này có thể làm choáng ngợp một số người trong các con. Ta là Đấng Bảo Vệ các con, Đấng Cứu Độ các con, và chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến để ban cho các con nguồn ơn cứu rỗi cuối cùng và ban cho các con một thế giới mới, vốn sẽ không còn sự dữ. Hãy sống trong bình an. Ta sẽ hướng dẫn và bảo vệ tất cả các con và Ta sẽ ban cho các con Ơn kiên trì trong tất cả những thử thách ở phía trước.

Chúa Giêsu của các con