Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn của Ta là tất cả các linh mục của Ta, trong mọi chi phái thuộc Kitô Giáo, phải bắt đầu gìn giữ các Bí Tích Cực Thánh của Ta. Những người trong Giáo Hội Công Giáo sẽ là những người đầu tiên chứng kiến sự phá hủy và mạo phạm các Bí Tích. Những ai trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ phải chuẩn bị kỹ càng cho nỗi khốn khó tột cùng mà Giáo Hội sẽ gặp phải. Giờ đây các con phải chuẩn bị vì chính nhờ lòng trung thành của các con mà tất cả con cái Thiên Chúa mới có thể lãnh nhận các Bí Tích trong tình trạng thánh thiện của các Bí Tích ấy.

Đối với tất cả những Giáo Hội khác thuộc Kitô Giáo, Ta muốn nói rằng: Hãy nhắc nhở Giáo Hội của các con về Lời Hứa của Ta là Ta sẽ lại đến vào Ngày Trọng Đại và Đầy Vinh Hiển trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy biết rằng những năm trước Biến Cố này, tất cả những ai theo Ta sẽ phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp. Những ai thành công trong việc đạt đến những vị trí quyền lực trong tất cả các Giáo Hội, đều sẽ bị tên ngôn sứ giả dẫn dắt và tất cả sẽ nói lời của ông ta và bắt chước những hành động của ông ta.

Khốn cho những ai về phe với tên ngôn sứ giả vì ông ta là người đối lập hoàn toàn với Gioan Tẩy Giả và là người đi trước tên Phản Kitô, kẻ sẽ cai trị tất cả các con.

Các con sẽ được Ta bảo vệ, vì chẳng bao lâu nữa chỉ có mình Ta mới có thể dẫn dắt các con. Các con chỉ nên tin cậy vào Ta là Đấng nói cho các con biết về Sự Thật mà thôi, khi các con bị dao động bởi những thứ dị giáo mà người ta sẽ bày ra cho các con như là một hình thức mới của thần học Kitô Giáo hiện đại. Satan thật hết sức xảo quyệt, vì hắn không bao giờ tỏ ra bối rối – thay vào đó, hắn sẽ lôi kéo các con vào thứ diễn giải bị bóp méo và đảo lộn hoàn toàn về Lời Chí Thánh của Ta qua những người phụng sự hắn.

Các kế hoạch đã được thiết lập bởi bộ ba quỷ quái, khi mà tất cả những gì là Chân Thật sẽ bị loại bỏ. Tất cả những gì là hấp dẫn đối với thế giới trần tục, khi lòng tham của con người và ước muốn bác bỏ tội lỗi, sẽ được bày ra cho các tín hữu trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Ngày này đã được khắc ghi vào đá và sẽ là sự sỉ nhục cuối cùng mà Thiên Chúa cho phép trước khi Người sai Ta, Con Một của Người, quy tụ tất cả những ai còn giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa. Khi những sự dối trá được bày ra cho các con, thì những sự dối trá ấy sẽ tỏ ra như là một điều tốt. Người ta thường nói tới danh hiệu khiêm nhường trong tất cả các Giáo Hội của các con vì những kẻ lừa dối các con sẽ đón nhận những danh hiệu ấy.

Mọi nhân đức gắn liền với Ta – Tình Yêu của Ta dành cho những kẻ khó nghèo; Tình Yêu của Ta dành cho những kẻ yếu đuối và khiêm nhường, việc Ta chống lại những kẻ tham lam, những kẻ ham mê của cải và nhục dục, tất cả sẽ được dùng đến như là một phần của những lập luận nhằm ép buộc các con đón nhận thứ tín lý mới – trong tôn giáo toàn cầu mới, để chuẩn bị nhân loại cho sự cai trị của tên Phản Kitô.

Là Thiên Chúa đầy yêu thương, Ta ban cho các con những lời cảnh báo này để cứu các con. Giờ đây hãy chú tâm vào Ta. Tất cả những gì mà Ta mời gọi đều quy về một điều, đó là hãy trung thành với Lời Chí Thánh của Ta. Lời Chí Thánh của Ta đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Lời Ta không bao giờ thay đổi. Nhưng, những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bóp méo ý nghĩa của Lời Ta. Khi điều này xảy ra, hãy khước từ những kẻ nói với các con rằng Thiên Chúa sẽ chấp thuận cho những thay đổi như thế. Không một sự gì có thể vượt trên Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con