Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013, lúc 10:56

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, sự phản bội ghê tởm nhất đối với những môn đệ yêu dấu và trung thành của Ta – những người luôn giữ vững Sự Thật – sẽ là sự phản bội của những tín hữu trong Giáo Hội của Ta, những người sẽ là nạn nhân của sự lừa dối khủng khiếp.

Biết bao nhiêu người, do sự trung thành một cách mù quáng mà họ sẽ bị lừa gạt bởi kẻ mạo danh vốn sẽ nắm quyền kiểm soát trong các Giáo Hội của Ta khắp mọi nơi. Mặc dù đôi lúc họ cảm thấy bất an, khi họ nghe những cách diễn giải kỳ lạ về Lời Chí Thánh của Ta, vốn sẽ không được giảng giải theo đúng bản văn, và họ sẽ ngoan ngoãn đi trên con đường hủy diệt, như những con cừu non đi đến lò sát sinh. Họ sẽ hết lời ca tụng tên ngôn sứ giả và chào đón ông ta như một kẻ có quyền hành tuyệt đối và họ sẽ hiệp nhất để tạo ra một đội quân hùng hậu. Đội quân này sẽ gây ra một cuộc bách hại khủng khiếp nhất đối với những người cũng là Kitô hữu như họ. Anh em sẽ chống đối nhau trong cuộc chiến khủng khiếp vì Sự Thật. Con số những người đi theo bộ ba quỷ quái, bao gồm tên ngôn sứ giả, tên Phản Kitô và Satan, sẽ nhiều hơn những ai giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa như Lời đã được Thiên Chúa ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

Hỡi các con, những con cái ưu tuyển của Ta, những người không xa rời Sự Thật, các con sẽ thấy rằng chặng đường này thật là gian khó. Trong đời các con, chưa bao giờ các con có thể hình dung ra được sự lừa dối khủng khiếp, mà các con sắp sửa chứng kiến. Những kẻ thù của Ta đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng có nhiều thế lực và được tài trợ tốt. Chúng đang có nhiều lợi thế, nhưng chúng lại không có được Quyền Năng của Thiên Chúa. Không những chúng không có được Quyền Năng của Thiên Chúa, Cha Ta, Đấng Toàn Năng, mà chúng còn có thể bị giáng phạt bất cứ lúc nào do Thánh Ý của Người. Đáng buồn thay, chúng sẽ lôi kéo nhiều linh hồn xa rời Ta và Ta sẽ cho phép điều này như là một phần của cuộc thanh tẩy cuối cùng dành cho nhân loại. Giai đoạn này trên Trái Đất sẽ là để tách người lành ra khỏi kẻ dữ.

Ý Ta muốn nói gì? Chắc chắn các con sẽ nói rằng người lành sẽ bị lừa gạt và điều này không do lỗi của họ. Đúng vậy. Nhưng, khi những ai nói rằng họ là Kitô hữu đích thực mà lại đón nhận lạc giáo thay vì Lời Chí Thánh của Ta, là họ báng bổ Ta. Họ đã nhận thức rõ về Sự Thật và họ phải tỉnh thức với Lời Ta từng phút từng giây. Biết bao nhiêu người trong các con đang mê ngủ. Biết bao nhiêu người không thật sự nhận biết Ta, vì các con không có lòng khiêm nhường, các con quá tự hào về sự hiểu biết Kinh Thánh của mình. Nhiều người trong các con đã không đọc Phúc Âm hoặc không biết được điều gì sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Ta. Cho đến bây giờ, các con vẫn không biết rằng, Sự Thật đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Tại sao các con vẫn tiếp tục chống lại Lời của Thiên Chúa, lại tranh cãi, chối bỏ và chống lại Bàn Tay đã từng dựng nên các con? Các con không am hiểu gì hơn những kẻ đã từng đóng đinh Ta. Các con cũng chẳng hiểu biết gì hơn những người Pha-ri-sêu, những kẻ vốn tin rằng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa do chúng diễn giải thì cao siêu hơn những điều do Con Thiên Chúa làm Người phán ra. Vì các con không chịu đón nhận những lời tiên tri cuối cùng, nên các con sẽ chối bỏ Ta. Tất cả những việc phụng sự của các con dành cho Ta sẽ không còn ích gì nữa, vì các con sẽ đi theo kẻ do Satan sai đến để không cho các con hưởng quyền thừa kế chính đáng nơi Địa Đàng của Ta.

Các con đã làm cho Ta phải khóc trong đau buồn biết bao. Cách thức các con phản bội Ta được thể hiện nơi sự bách hại các con nhân Danh Ta mà gây ra cho những người mà các con gọi là anh chị em. Các con sẽ bị tiêm nhiễm bởi những điều dối trá, giống như những kẻ đến trước các con cũng đã từng bị tiêm nhiễm bởi những kẻ lãnh đạo và những kẻ độc tài tàn ác trong quá khứ. Vì các con thật sự không có lòng yêu mến dành cho Ta, lòng yêu mến đòi hỏi sự hy sinh cao cả, nên các con sẽ gây cho Ta nhiều nỗi đau buồn và thống khổ. Đang khi những kẻ thù trong Giáo Hội Ta lôi kéo các con vào trong mạng lưới của sự lừa dối, còn các con lại ca ngợi chúng, tôn thờ và yêu mến những kẻ thù ghét Ta, và người đời thì lãng quên Ta.

Hãy nhớ lấy những Lời này. Khi các con đặt những ngẫu tuợng lên trên Ta, các con sẽ phải gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con