Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013, lúc 00:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mọi nơi trong Giáo Hội của Ta đang được chuẩn bị cho các nghi lễ mới. Những tuyên bố công khai về điều cần thiết phải trở nên khiêm nhường và tỏ ra quan tâm, sẽ là vấn đề ưu tiên cho các tổ chức từ thiện thế tục, vốn sẽ do tên Phản Kitô bày ra. Tất cả những đồ đệ của Satan đang tham gia vào các nghi lễ bí mật và mạng lưới rộng lớn của chúng sẽ tạo ra những tổ chức từ thiện toàn cầu, được lập ra để thuyết phục các con rằng chúng được Thiên Chúa ủng hộ.

Tất cả những ai mang biểu tượng hình tam giác, biểu tượng của bộ ba quỷ quái, sẽ có liên quan đến việc chấp thuận cho những tổ chức từ thiện này, để tổ chức từ thiện này đề cao chúng theo sự đánh giá của nhân loại. Đột nhiên, cái gọi là phong trào truyền giáo mới và mạnh mẽ sẽ được nói đến và người ta sẽ dâng nộp tiền cho chúng để giúp tăng cường những nỗ lực nhằm giúp đỡ những người nghèo khổ trên thế giới. Mọi người sẽ tin rằng điều tốt đẹp hơn đang được thực hiện và một số vị lãnh đạo trong các Giáo Hội của Ta sẽ được ngưỡng mộ ở khắp nơi trên thế giới. Rất ít người tranh cãi về những ý định của chúng, nhưng khi các con thấy những ngân hàng lớn nhất trên thế giới cùng tham gia vào các nỗ lực của chúng, thì các con sẽ biết rằng đây là một hành động đã được dàn dựng nhằm lừa gạt các con. Con thú thật xảo quyệt biết bao. Những hành động của hắn sẽ tỏ ra rất hấp dẫn, nhưng vì chúng là hình thức lừa gạt, nên chỉ có những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần mới có thể nhận ra được. Và trong mọi cuộc đàm phán về những phúc lợi chung của con người, với mong muốn là hợp nhất tất cả các tôn giáo lại với nhau để tạo nên một sự hiệp thông lớn trong mọi người – thì không ai nói một lời nào về những Giáo Huấn của Ta rằng con cái của Thiên Chúa phải giữ vững lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Ta.

Thời gian đang trôi đi nhanh chóng và trong khi việc tuyên truyền dường như đang được sắp xếp cách chu đáo và cẩn thận thì những rạn nứt sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi Satan hành động, thì sự hoang mang sẽ lan tràn; sự phân hóa sẽ xảy ra, những mâu thuẫn sẽ có mặt khắp nơi và không có gì là có trật tự. Những sự tôn kính đặc biệt dành cho Ta trước Nhà Tạm của Ta sẽ không còn nữa. Những Giờ Chầu Thánh Thể sẽ không còn nữa và chúng sẽ sớm loại bỏ tượng của các thánh ra khỏi các Thánh Đường của Ta. Tất cả những hành động của chúng sẽ được chấp nhận với danh nghĩa là nhổ bỏ tận gốc rễ một Giáo Hội già nua và làm cho Giáo Hội trở nên phù hợp hơn, lôi cuốn hơn và hấp dẫn hơn đối với những người vô tín.

Những ai trong các con nhận biết Ta thì phải làm tất cả những gì có thể được để loan truyền Phúc Âm, bởi vì chắc chắn là các con sẽ không còn nghe nói đến Kinh Thánh nữa. Chỉ có những trích dẫn mà các con sẽ nghe, sẽ là những thứ đã bị bóp méo để dung túng cho những điều dối trá. Khi chúng loại bỏ hết chân giá trị của Giáo Hội, thì nhiều cuộc trừng phạt từ Thiên Đàng sẽ bắt đầu giáng xuống trên chúng. Cuối cùng chúng sẽ bị ngăn chặn, nhưng những thử thách này sẽ phải xảy ra trước, như đã được tiên báo.

Chúa Giêsu của các con