Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013, lúc 13:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, những tôi tớ yêu dấu của Ta sẽ kết hiệp nên một với Ta – chưa tới phân nửa trong số họ – nhưng lòng trung thành của họ dành cho Ta sẽ trợ giúp Đạo Binh của Ta tồn tại và phát triển để loan truyền Phúc Âm giữa lúc người ta cảm nhận sự tối tăm trên toàn cầu trong thời điểm của cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại.

Việc thiếu lòng tôn kính đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, đang trở nên hiển nhiên trong tất cả các quốc gia, ở những nơi công cộng và ngay cả trong những Giáo Hội của Ta. Giờ đây, mong muốn của Ta là chuẩn bị thật chu đáo cho Đạo Binh của Ta. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đừng để việc con người không tôn kính Ta làm cho các con hoang mang, vì điều này chỉ gây ra sự xao lãng nơi các con trong khi Ta đang cần đức tin mạnh mẽ của các con. Giống như khi những cánh cửa đã đóng sầm trước Mặt Mẹ Ta, khi Mẹ cố gắng tìm kiếm nơi trú ngụ, ngay trước Ngày Giáng Sinh của Ta, những cánh cửa cũng sẽ đóng sầm lại trước mặt các con như vậy. Hãy biết rằng khi những cánh cửa này đóng sầm lại trước mặt các con bởi những tôi tớ lầm lạc trong Giáo Hội của Ta, thì các con phải quay về với Ta mà thôi. Hãy biết rằng những ai xưng mình là những con người thánh thiện, hiểu biết rộng về Kinh Thánh và những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta, sẽ là những người đầu tiên lên án các con, vì các con sống theo Sự Thật. Ta đang nói đến tất cả những linh hồn trên thế giới này, những người yêu mến Ta và những người nhận biết Sự Thật, không nhất thiết là chỉ dành cho những người đang sống theo những Thông Điệp này của Ta ban cho toàn thể nhân loại.

Ơn Chúa Thánh Thần sẽ chỉ tuôn đổ trên những ai xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân Cao Quý này từ Thiên Chúa. Những kẻ không có Ơn Chúa Thánh Thần sẽ lớn tiếng xỉ vả và tìm cách thuyết phục các con đi theo những thứ lạc giáo, mà chẳng bao lâu nữa sẽ lan tràn trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Khi họ càng sợ hãi những Thông Điệp này, họ sẽ càng đánh phá các con. Các con phải phớt lờ lời lẽ cay độc thù ghét của họ và các con phải giữ thinh lặng. Những ngày này hầu như đang sắp sửa xảy ra trước mắt các con. Một số người trong các con đã thoáng thấy sự đối nghịch gay gắt, mà các con sẽ phải chịu vì Ta.

Các con là thế hệ sẽ phải chứng kiến Cuộc Khổ Nạn cuối cùng trong Giáo Hội của Ta, nhưng hãy biết cho điều này: Thân Xác Vinh Hiển của Ta sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn, Thành Giê-ru-sa-lem Mới sẽ xuất hiện và các con sẽ được tuyển chọn để cai trị mười hai chi tộc. Khi các con giữ lòng trung thành với Ta, Ta sẽ nâng các con lên trong vinh quang; Trời Mới Đất Mới sẽ thuộc về các con, trong thế giới mới. Trong thời kỳ tàn phá của sự ghê tởm, các con phải giữ lòng trung kiên với Ta mà thôi vì sự tàn phá sẽ chóng qua đi. Và rồi, không một sự gì có thể tách rời các con ra khỏi Ta được nữa.

Chúa Giêsu của các con