Thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013, lúc 11:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đức tin của tất cả con cái Thiên Chúa, thuộc bất cứ chi phái nào của Kitô Giáo, cũng đều quá yếu kém đến nỗi nhiều người nhận biết Sự Thật cũng cảm thấy rất khó để công khai sống đạo mà không sợ bị chỉ trích.

Biết bao nhiêu người trên thế giới chối bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô, trong thời điểm lịch sử này, việc rao giảng về Ta ở nơi công cộng trong hầu hết các quốc gia không còn được chấp nhận nữa. Rất hiếm khi các con được nghe người ta nhắc đến Danh Ta trên các phương tiện truyền thông, trừ khi người ta đặt vấn đề về Sự Hiện Hữu của Ta. Các con hiếm khi nào nghe người ta công khai tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Ta nơi công chúng, vì họ cảm thấy quá xấu hổ để tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Ta. Ngay cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta cũng không còn muốn rao giảng Sự Thật vì sợ bị sỉ nhục. Những ai bước theo Ta sẽ cảm thấy ngày càng khó khăn để rao giảng Lời Chí Thánh của Ta. Biết bao nhiêu người đã từng yêu mến Ta, không còn yêu mến Ta nữa; nỗi khốn khổ và đau buồn như lưỡi gươm đâm thấu Thánh Tâm Ta.

Ôi tại sao, tại sao các con ruồng bỏ Ta? Tại sao những người tin vào Ta và nhận biết Ta, lại gây đau thương cho biết bao nhiêu anh chị em mình? Tại sao sự hận thù lại gia tăng mạnh mẽ trong tâm hồn các con? Tại sao giờ đây các con lại cảm thấy cần phải đặt vấn đề về Phúc Âm, trong khi Phúc Âm đã từng tồn tại trong một thời gian rất lâu rồi? Ai đã cho phép các con quyền diễn giải sai lạc Lời Ta ban cho các tông đồ? Tại sao các con lại bóp méo Lời Ta và tại sao các con lại không tin vào những điều Ta đã nói? Lời Ta thì rất rõ ràng. Khi Ta phán truyền, Ta nói theo đúng Thánh Ý của Ta. Nếu Ta nói đến một điều gì, thì Ta không có ý nói về một sự việc nào khác. Vậy thì tại sao Ta lại muốn gây mâu thuẫn với chính bản thân Ta, đặc biệt là giờ đây trong Sứ Vụ này?

Những gì được Thiên Chúa ban qua các ngôn sứ đều là Sự Thật. Các con phải khước từ bất cứ điều gì mâu thuẫn với những Thông Điệp này, những điều đến từ miệng lưỡi của những kẻ tuyên bố rằng Ta hiện đang nói với chúng. Ta sẽ không bao giờ cạnh tranh với chính Tiếng Nói của Ta, vì Ta phải bảo đảm rằng các con được ban cho Sự Thật.

Ta phải làm gì để các con lắng nghe đây? Ta phải làm gì để ngăn chặn các con đi vào con đường lầm lạc và tìm kiếm những thứ an ủi khác? Tại sao các con không tín thác vào Ta? Các con đang lãng phí quá nhiều thời gian quý báu để tìm kiếm những lời tiên đoán tương lai, vốn tuôn ra như nọc độc từ miệng lưỡi của những kẻ được gọi là thần bí và những kẻ tạo ra những điều giật gân, đến nỗi các con xúc phạm đến Ta bằng cách lìa xa Ta. Ta đang hiện diện. Đây là những Lời của Ta. Các con còn tìm kiếm thứ gì nữa, trong khi các con hoàn toàn có được Sự Thật từ Môi Miệng của Ta? Ta đã nói Sự Thật khi Ta đi rao giảng trên Trái Đất. Ta đã để lại một gia sản của niềm hy vọng và ơn cứu chuộc lớn lao. Giờ đây Ta đang nói Sự Thật, khi Ta ban cho các con những Lời Cuối Cùng của Ta, trong thời gian này, vì Ngày Trọng Đại sẽ ló rạng và chẳng bao lâu nữa thế giới vĩnh cửu sẽ bắt đầu.

Khi Ta phán truyền, Ta mong muốn rằng các con lắng nghe Ta. Ta không thể ép buộc các con. Giờ đây các con có thể tìm kiếm khắp nơi và ra sức tìm kiếm những Thông Điệp của Ta, được ban cho nhân loại để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta, nhưng các con sẽ không thể tìm thấy được. Những Thông Điệp công khai của Ta để chuẩn bị các con cho thời cuối này, trước khi Giao Ước của Ta được hoàn tất, chỉ có thể được tìm thấy trong Sách Sự Thật.

Những Lời này là của Ta. Con người sẽ lắng nghe Lời Ta trong mọi quốc gia. Không một ai có thể ngăn cản được Ta, vì Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng.

Chúa Giêsu của các con