Thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013, lúc 17:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi người ta đang tìm cách xác định rằng Ta muốn ban Lòng Thương Xót của Ta cho những con cái nào của Thiên Chúa – thì câu trả lời là cho tất cả mọi người. Ta không phân biệt đối xử, vì Ta yêu thương tất cả mọi linh hồn được sinh ra, từng người trong số họ là do Cha Ta dựng nên. Không một linh hồn nào có thể bị loại trừ ra khỏi Sứ Vụ Cuối Cùng này của Ta để cứu rỗi nhân loại. Ta đến để ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người.

Hãy hỏi bất kỳ người cha mẹ tốt lành nào xem họ có chịu hy sinh đứa con này để cứu đứa kia không và họ sẽ nói với các con rằng: “Cho dù chúng có cư xử tồi tệ hoặc làm tổn thương chúng tôi thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ chúng, vì chúng là một phần máu thịt của chúng tôi.” Đối với những kẻ thù của Thiên Chúa thì cũng vậy. Họ xúc phạm đến Người và gây cho Người những nỗi đau buồn khủng khiếp, nhưng Người vẫn yêu thương họ, vì họ từ Người mà ra, mặc dù họ bị héo mòn vì tội lỗi của nhân loại.

Các con có thể hỏi làm sao mà Ta lại có thể tha thứ cho những kẻ làm tổn thương Ta nhiều nhất? Làm sao mà Ta lại có thể tha thứ cho những kẻ bách hại, gây khốn khổ và đau buồn cho những người khác? Đó là vì Ta yêu thương họ. Ta sẽ luôn yêu thương các tội nhân. Mặc dù tội lỗi của họ làm Ta ghê tởm, nhưng Ta sẽ vẫn luôn chờ đợi để đón nhận họ.

Sứ Vụ này là để tha thứ. Tất cả Sứ Vụ này là để cứu rỗi linh hồn của các con. Lời của Ta đôi lúc thật khó nghe, nhưng Lời Ta được ban cho các con vì Ta yêu thương các con và Ta không thể chịu đựng được ý nghĩ là sẽ mất các con. Những ai đã phản bội Ta, vì những tham vọng trong cuộc sống, đừng bao giờ e ngại đến với Ta và kêu cầu sự cứu giúp của Ta. Ta nhớ các con. Ta hết sức đau buồn, nhưng Ta sẽ dùng mọi sự can thiệp mà không vi phạm Giao Ước của Cha Ta về ý chí tự do, vốn sẽ luôn thuộc về các con cho đến khi có một sự khởi đầu mới. Không một điều gì các con làm lại có thể cắt đứt mối dây liên kết giữa các con với Ta khi các con cầu xin Ta tha thứ cho các con.

Ta sẽ nhấn chìm cả thế giới vào Lòng Thương Xót của Ta và vì tất cả những hành động xấu xa do những kẻ thù của Ta thực hiện, nhằm lôi kéo các con vào sự sai lạc, nên Ta hứa rằng Ta sẽ can thiệp. Ta sẽ không ném các con cho sói dữ, những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống các con. Ta sẽ không đứng nhìn các con phá hủy sự sống, vốn là của các con cho đến muôn đời. Ta sẽ bảo vệ các con, cho đến khi các con phải đưa ra một quyết định cuối cùng. Ta sẽ không từ bỏ linh hồn các con một cách quá dễ dàng. Ta đã chết một cái chết thảm khốc để cứu rỗi các con. Lần này, các con sẽ chứng kiến một Sự Can Thiệp Thánh Thiêng mạnh mẽ nhất để giành lại các con. Các con thuộc về Ta. Ta thuộc về các con. Con thú sẽ không thể giành được các linh hồn một cách dễ dàng, vì Ta là Thiên Chúa, với quyền năng vô biên. Ta là Đấng Toàn Năng. Satan chẳng có gì, nhưng sự xảo quyệt của hắn sẽ thu hút những người yếu đuối trong các con. Ta kêu gọi tất cả các con, những ai yêu mến Ta, hãy cầu nguyện để những người yếu đuối đón nhận Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta bằng tình yêu trong tâm hồn họ.

Chúa Giêsu của các con