Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi Giáo Hội của Ta được công khai tán dương bởi thế giới tục hóa và kiêu ngạo, thì các con hãy biết rằng hai thế giới riêng biệt đang sắp kết hợp lại làm một. Khi Giáo Hội của Ta chạy theo thế tục, trở thành Giáo Hội có động cơ chính trị, và tìm kiếm sự công nhận trong giới chính trị và kinh doanh, thì các con hãy biết rằng Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động khủng khiếp ấy.

Giáo Hội của Ta đã được xây trên Lời của Ta. Giáo Hội của Ta đã được xây dựng trên Sự Thật và Giáo Hội không dạy bảo một điều gì khác ngoài Sự Thật. Khi Giáo Hội của Ta phán dạy, với Thẩm Quyền của Ta, để chống lại tội lỗi, thì Giáo Hội sẽ luôn phải gánh chịu sự chỉ trích, vì con người sẽ luôn luôn biện hộ cho tội lỗi. Tội lỗi làm cho người ta dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn và con người sẽ làm đủ mọi cách để tuyên bố rằng Hỏa Ngục chỉ là chuyện vô lý. Khi Giáo Hội của Ta chỉ nói về thế gian này với những tai ương, những vấn nạn của thế gian, nói về sự đau khổ của con người nhưng lại không rao giảng Lời của Thiên Chúa, thì Giáo Hội sẽ tự cắt đứt mối dây liên kết với Ta. Chỉ có những ai trong Giáo Hội của Ta vẫn giữ lòng trung thành với những gì Ta đã dạy bảo mới có thể thực sự tuyên bố rằng họ thuộc về Giáo Hội của Ta. Giáo Hội của Ta chỉ bao gồm những ai rao giảng Sự Thật.

Khi những người trong Giáo Hội của Ta gạt bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì tà khí của sự dữ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội. Ta đang bị đẩy ra khỏi Giáo Hội của Ta. Ta không còn được tôn kính như xưa. Chính Lời Ta không còn được dùng để rao giảng Sự Thật. Lời Ta đã bị bóp méo để công nhận những lời nói, những việc làm và hành động vốn không đến từ Ta và những điều ấy không bao giờ đến từ Ta. Lời Ta không bao giờ được phép làm cho thay đổi và bất cứ ai lấy đi Lời Ta và làm mất đi tính thánh thiêng của Lời Ta sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời.

Chúa Giêsu của các con