Thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa hiệp nhất nên một và hãy cầu nguyện cho Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Giờ đây Thánh Tâm Ta hết sức đau buồn vì lòng hận thù khủng khiếp mà người ta tỏ ra đối với những ai đang sống Đức Tin Kitô Giáo. Cuộc bách hại các Kitô hữu sẽ tiếp tục diễn ra trong tất cả mọi quốc gia và cuộc bách hại này ảnh hưởng đến tất cả những ai tại thời điểm này, đang hưởng tự do để tôn kính Ta.

Cuộc bách hại khủng khiếp nhất sẽ do các Kitô hữu gây ra cho chính các Kitô hữu. Cuộc Tra Tấn Thân Mình Ta trên Trái Đất sẽ là tồi tệ nhất từ trong nội bộ, khi anh em chống đối nhau, và chị em chống đối nhau.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến việc công bố những kinh nguyện mới, và từ đó người ta sẽ đưa ra nghi thức phụng vụ mới.

Những thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, khi mà Bí Tích Thánh Thể sẽ được người ta bày ra như một thứ gì đó, vốn không giống với Cái Chết của Ta trên Thập Giá, khi Ta hiến chính Thân Mình Ta cho tất cả những tội nhân.

Khi tuyên bố rằng Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là tập hợp toàn thể nhân loại, nên một trước Thiên Chúa, các con sẽ sỉ nhục Ta, vì điều này đi ngược lại với Sự Thật. Sự Thật không còn là Sự Thật nữa, vì biết bao nhiêu người truyền bá những sự dối trá, phóng đại và không hiểu được rằng Sự Thật có thể dễ dàng bị đảo lộn.

Khi Sự Thật bị bóp méo một cách tinh vi, thì nhiều người sẽ không nhận ra những thay đổi, khi người ta không còn tôn trọng Sự Thật. Những thứ dối trá sẽ thay thế cho Sự Thật, gây ra sự chia rẽ trong nhân loại và tạo ra sự xa rời Thiên Chúa, một điều sẽ dẫn đến sự chết.

Hãy luôn yêu mến Sự Thật, vì nếu không có Sự Thật, thì mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu ánh sáng khi đêm về và những vì sao sẽ không còn chiếu sáng trong những ngày ấy, vốn sẽ báo hiệu sự tối tăm hoàn toàn, trước khi Ta đến để giành lại Vương Quốc của Ta.

Khi ấy, chỉ có Sự Thật mới cứu được các con.

Chúa Giêsu của các con