Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013, lúc 18:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm cho một khởi đầu mới đã đến rất gần. Khi người ta tiếp tục cảm nhận Cuộc Đại Nạn, thì nhiều biến cố sẽ xảy ra.

Những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta không hề biết xấu hổ là gì và chúng sẽ tìm cách nói rằng giáo hội thế tục của thế giới đại đồng mới, vốn sẽ đón nhận tất cả những tội nhân và tất cả những tôn giáo, được Thiên Chúa chấp thuận. Khi những con người trong Giáo Hội của Ta đón nhận thế giới trần tục, thì Giáo Hội không còn đi theo Sự Thật nữa. Khi các con là những tín hữu đích thực của Ta, thì đức tin của các con sẽ được nhìn nhận trong những hành động và việc làm của các con. Khi các con thuộc về Ta, thì các con sẽ trung thành với Lời của Thiên Chúa. Khi các con tuân giữ Lời Ta, thì các con tuân theo mọi điều Ta đã truyền dạy các con. Khi các con không thuộc về Ta thì các con nguyền rủa anh chị em mình. Khi các con không thuộc về Ta, thì các con thù ghét những ai thuộc về Ta. Khi các con tin rằng các con sẽ có sự sống đời đời mà không phải tìm kiếm, thì các con thật sự hết sức sai lầm.

Nếu các con nói rằng tội lỗi là lẽ tự nhiên và rằng chỉ có Thiên Chúa nghiêm minh và công bằng mới có thể tha thứ mọi tội lỗi, thì điều này vẫn đúng. Nhưng nếu các con tin rằng sự sống đời đời là quyền tự nhiên của các con và rằng trước hết các con không cần phải thống hối, thì các con đang chối bỏ Sự Thật. Ta yêu từng người trong các con. Ta không đời nào lại tàn nhẫn, thiếu tử tế, ác độc, lạm dụng hoặc gây tổn thương bất cứ ai trong những con cái của Thiên Chúa. Nhưng, Ta sẽ không bao giờ mở cửa vào Vương Quốc của Ta cho bất cứ tội nhân nào, nếu họ không tỏ lòng thống hối thực sự vì việc làm sai trái của họ. Khi Ta dẫn dắt các con đến với ơn cứu rỗi, Ta mở mọi cánh cửa để Ta có thể chào đón các con trong ngày cuối cùng. Giờ đây nhiều cánh cửa đang được mở ra, nhưng ít người bước vào. Không một ai trong các con được bước vào Vương Quốc của Ta, nếu các con không tuân theo Lời Ta ban cho các con trong Phúc Âm. Đức tin của các con phải tinh tuyền. Tình yêu của các con dành cho nhau phải chân thật và việc các con tuân theo Lời Ta sẽ mang lại cho các con Ân Huệ của sự sống đời đời.

Nhiều người vốn tự nhận mình là những Kitô hữu thì bất trung với Giáo Hội của Ta. Các con rước Mình Thánh Ta với tâm hồn đen tối. Các con phớt lờ những Giáo Huấn của Ta và dung túng cho những tội lỗi mà các con tin là không đáng kể trong mắt các con. Các con loan truyền những sự dối trá về tha nhân bằng miệng lưỡi độc ác và các con kết án nhiều người nhân Danh Cực Thánh của Ta. Các con đã được ban cho Sự Thật trong Phúc Âm, tuy nhiên các con không thực hành những gì Phúc Âm truyền dạy các con. Tình Yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là trong khi nhiều người trong các con không chịu tìm kiếm ơn cứu chuộc mà Ta ban cho thế gian qua cái chết của Ta trên Thập Giá, thì Ta sẽ vẫn ban cho các con cơ hội để nhìn nhận Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo của Lòng Thương Xót khi Ta đến trước mặt các con để giúp các con quyết định có đón nhận Ân Huệ của Ta hay không.

Tất cả những biến động mà các con sắp chứng kiến, sẽ là bằng chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ yêu dấu của Ta trong Sách Khải Huyền. Khi các con chứng kiến Giáo Hội đi vào sự hiệp nhất với thế giới trần tục, thì các con sẽ nhận biết rằng đã đến thời điểm cho Sứ Vụ của Ta để quy tụ các linh hồn trên khắp thế giới.

Chúa Giêsu của các con