Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013, lúc 15:20

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi để nhắc nhở các con về tất cả những gì Mẹ đã từng dạy bảo các con trong nhiều thế kỷ qua. Hãy yêu thương nhau như Thánh Tử của Mẹ yêu thương các con. Hãy tỏ lòng nhân từ đối với mọi người và đặc biệt là đối với những kẻ bách hại các con. Hãy lắng nghe những gì Mẹ đã mặc khải qua những thị nhân ở La Salette và Fatima và học hỏi những điều ấy cho thật cặn kẽ. 

Các con đã thực thi quá ít những điều mà Mẹ đã từng chỉ dạy các con. Những lời cảnh báo của Mẹ đã bị gạt bỏ và hậu quả của việc phớt lờ những điều mà Mẹ ban cho các con, giờ đây sẽ trở thành hiện thực.

Khi Thiên Đàng mặc khải những thông điệp cho nhân loại, điều này giống như việc truyền đạt đến một pháo đài kiên cố bằng đá. Một số những mặc khải của Mẹ đã vượt qua được và người ta đã tuân theo. Đa số những mặc khải khác thường bị loại bỏ cách dễ dàng bởi những kẻ thiếu niềm tin, và pháo đài bằng đá kiên cố đã trở nên không thể xâm nhập được trước sự can thiệp từ Thiên Đàng, sự can thiệp được Thiên Chúa thực hiện để củng cố đức tin của các con và để giữ gìn các con an toàn trong Vòng Tay của Thiên Chúa.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc có nghĩa là quyền năng của Mẹ để chống lại tên ác quỷ đã được tăng cường, theo cách thức mà trước đây Thiên Chúa chưa bao giờ trao ban cho Mẹ. Vì thế giờ đây là lúc mà những kẻ thù của Con Mẹ sẽ thận trọng loại bỏ tất cả mọi sự tận hiến dâng lên cho Mẹ. Khi sự tôn kính dành cho Mẹ chỉ được thực hiện qua loa và khi lời kêu gọi để bảo vệ những quốc gia chống lại Cộng Sản bị bóp méo, thì khi ấy những mong muốn của Mẹ sẽ không được thực thi. Từ giờ trở đi, Mẹ sẽ hiếm khi xuất hiện như là Đấng bảo trợ chính thức thường được dành cho Mẹ, trong những Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất. Quyền năng của Mẹ để chống lại con thú sẽ bị cản trở bởi việc loại bỏ ảnh tượng của Mẹ, loại bỏ Chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh và những việc sùng kính khác dành cho Mẹ ra khỏi Giáo Hội Công Giáo.

Khi ấy, những thánh đường của Thiên Chúa sẽ loại bỏ tất cả những dấu tích của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, để dọn đường cho con thú, kẻ sẽ đến và ngồi lên ngai tòa trong thánh đường cao trọng nhất của Thiên Chúa. Khi ấy ý nghĩa thật sự trong việc giao hòa với Chúa Giêsu Kitô sẽ bị sửa đổi khi người ta nói rằng không còn cần thiết để cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của các con, nếu các con sống tốt lành.

Người ta bắt đầu tin vào những quan điểm của chính bản thân họ liên quan đến những gì làm cho họ nên tốt lành trong Mắt của Thiên Chúa. Nhưng các con không bao giờ được phép quên rằng ơn cứu rỗi, một Ân Huệ cho mỗi một tội nhân trên thế giới, không bao giờ thuộc về họ nếu trước hết họ không cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ.

Đây là điều cốt yếu của Giao Ước, đã được Thiên Chúa ban cho loài người qua cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá. Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng, để ban cho thế gian ơn cứu rỗi và Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời. Để lãnh nhận Ân Huệ này các con phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho các con vì những tội lỗi của các con.

Ơn Cứu Rỗi chỉ thuộc về các con, qua việc giao hòa với Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi